Actuele thema's
Nieuwe raden en colleges 

Hoe we gemeenteraden en colleges in hun nieuwe samenstelling na de verkiezingen kunnen begeleiden en trainen in de dynamiek van de lokale democratie.

Samenzeggenschap

Hoe OR en bestuurder samen bij de medewerkers verhalen gaan ophalen om duidelijk te krijgen wat voor hen hun werk in de zorg zinvol, motiverend en duurzaam maakt.

Interprofessioneel werken

Professionals voorbij het hokjesdenken.
Het boek Interprofessioneel werken en innoveren in teams gaat over samenwerken aan taaie vraagstukken vanuit verschillende achtergronden.

Moderne medezeggenschap

Hoe een Gemeenschappelijke OR met nog maar één OR-lid uit zijn as herrijst.
Over een aanpak om de medezeggenschap een moderne vorm te geven met gesprekken over een prangend thema.

Participatie en duurzaamheid

Samen werken aan duurzaamheid geeft energie.
Hoe krijg je het proces op gang
om inwoners van een wijk initiatieven te laten ontwikkelen om hun wijk duurzaam te maken?

Beukblog

We schrijven regelmatig maar zonder veel regelmaat een blog of een miniblog over wat we tegenkomen in onze werkpraktijk, wat ons opvalt in de actualiteit of wat ons persoonlijk bezighoudt.