Beukblog


Laat Overvecht een springplankwijk zijn
Annemarie Reintjes
Met het plan De Versnelling gaan bewoners en professionals zorgen dat de wijk de kracht die als krachtwijk is opgebouwd, behoudt. Daarvoor zijn inzet en samenwerking nodig, maar ook dat mensen anders naar Overvecht gaan kijken. 

Annemarie Reintjes - mei 2017Participatie en aardgasvrij leven
De omslag naar koken en verwarmen zonder aardgas is een grote ingreep. Hoe kunnen bewoners betrokken worden bij deze warmtetransitie. Welke ervaringen en inzichten uit andere participatieprocessen kunnen we benutten?

Dorien de Wit - april 2017


Het kan echt anders
Adinda BremerSamenleven kunnen we niet zonder regels, maar een standard procedure society is ook niet wat we willen. Op zoek naar procedures met oog voor mensen.


Adinda Bremer - maart 2017Peer educators in Uganda
Impressies van een reis met de stuurgroep van GUSO, waar ik peer educators aan het werk zag voor de verbetering van de seksuele en reproductieve gezondheid in Uganda: jongeren worden getraind om andere jongeren voor te lichten en met hen in gesprek te gaan.

Dorien de Wit - 21 februari 2017


Focus op integriteit jaagt debat over democratie aan
Annemiek Meinen
Als je zeker wilt weten dat het nooit meer goed komt tussen jou en iemand anders, heb ik een tip: beschuldig de ander ervan niet integer te zijn. Integriteit is een kernwaarde. Bij gesprekken daarover met gemeenteraden gaat het om belangenverstrenge-ling en om over de grens gaan in het politieke spel.

Annemiek Meinen - 3 november 2016


Liefde in de professie van bestuurder
Natasha van DalenNotities naar aanleiding van een avond over: 
Welke betekenis heeft liefde in de professie van bestuurders? Hoe geef je liefde vorm in je bestuurlijke rol? 
Welke spanningen en uitdagingen heb je te overbruggen?

Natasha van Dalen - 16 september 2016


Tegenspraak
Tegenspraak ofwel georganiseerd kritisch geluid wordt in theorie algemeen omarmd, maar in de praktijk niet altijd door adviesvragers waarderend ontvangen.
Drie suggesties voor tegensprekers om tegenspraak beter te laten landen.

Dorien de Wit - 24 mei 2016


Artikel 25, vrijgemaakt
Voorpublicatie uit mijn boek Het avontuur van een OR-voorzitter of de ontdekking van Zinvolle Medezeggenschap, dat in het najaar van 2016 verschijnt. 


Dick Termond - 23 mei 2016


Buiten de lijntjes kleuren leidt tot meer ondernemersparticipatie
Ondernemers zijn goed in staat om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken wanneer gemeenten hen ondersteunen in de rol waar ze goed in zijn: innoveren, netwerken en meters maken.
Dat vraagt een flexibele houding van ambtenaren, waarbij ze soms buiten de lijntjes kunnen kleuren.
Michiel Janssen - 9 maart 2016


Timemanagement voor Raadsleden
 
Raadsleden combineren hun raadswerk vaak met een baan, zorgtaken en andere maatschappelijke activiteiten. Veel raadsleden worstelen daarom met hun agenda's, proberen ballen in de lucht te houden en zoeken handvatten om meer structuur te krijgen. 

Tom Leest - 29 januari 2016


Het is tijd voor deep democracy
Annemiek Meinen
Staat onze democratie onder druk? Zijn er tekenen van totalitair denken zichtbaar in de huidige samenleving?
Met de methodiek van deep democracy lukt het om de mening van de minderheid een plek te geven in het standpunt van de meerderheid.

Annemiek Meinen - 14 december 2015


Voor elke boom
Wilma Ruis
De arbeidsplaatsen die door de aantrekkende economie ontstaan, sluiten niet aan bij degenen die zonder werk (komen te) zitten. In een sociaal plan zou geregeld moeten zijn dat alleen in ontslag wordt toegestemd wanneer er elders evenveel arbeidsplaatsen worden gecreëerd als er bij het ontslag verloren gaan.  
Wilma Ruis - 15 november 2015


Bewonersavonden in de herhaling

Dorien de Wit
Een vervolg, mede naar aanleiding van reacties.
Een alternatief voor roerige plenaire informatiebijeenkomsten: inloopavonden met gesprekken aan tafeltjes. Duidelijkheid geven dat er geen inspraak is omdat het besluit vaststaat.
Wel met de inwoners in gesprek gaan over hun zorgen en hun vragen.  

Dorien de Wit - 30 oktober 2015


Faciliterend leiderschap in heftige discussies
Dorien de Wit
Op informatieavonden over maatschappelijke vraagstukken kunnen de gemoederen flink verhit raken. Zulke bijeenkomsten vragen om een degelijke voorbereiding en een goed samenspel tussen de professionele faciliterende gespreksleider en de bestuurders, zodat die zich kunnen concentreren op informatie, empathie en waarden. 
Dorien de Wit - 24 oktober 2015


Buiten én binnen anders werken
Dorien de Wit
Gemeentelijke en provinciale projectleiders zijn meestal enthousiast over  samenwerking met externe stakeholders, maar komen binnen de eigen organisatie hobbels tegen door procedures en systemen die niet aansluiten bij de externe dynamiek. De kunst is: zoeken naar wat werkt en elkaar aanspreken op wat ook alweer de bedoeling was.
Dorien de Wit - 8 december 2014


Streven naar geluk in dienstverlening
Wilma Ruis
Hoe kunnen gemeenten werken aan excellente dienstverlening? De trend is sturen op efficiency, maar ik pleit voor streven naar geluk voor de inwoners. Elk contact beginnen met een onderzoekend gesprek over waar het bij de vraag echt om gaat en dan meedenken over welke oplossingen mogelijk zijn.
Wilma Ruis - 12 september 2014


Medezeggenschap in de hele organisatie

Dick Termond
Op vrijdag 13 juni was er een medezeggenschaps-experiment bij zorginstelling Siza. Op initiatief van Gerdi Verbeet, ambassadeur participatie en medezeggenschap, wisselden stakeholders van Siza (cliënten, medewerkers, OR-leden, bestuurder, Cliëntenraad, managers, Raad van Toezicht) hun ervaringen met de verschuiving van verantwoordelijkheden in de zorg uit met genodigden uit de wereld van de beleidsmakers (SER-leden, vertegenwoordigers van vakbonden en MZ-platforms). Daarbij werd duidelijk hoe verandering van de zeggenschap in de organisatie leidt tot vernieuwing van de medezeggenschap.
Dick Termond - 19 juni 2014

Zelfsturende teams, je doet het goed of je doet het niet
Annemarie Reintjes
Werken met zelfsturende teams is niet iets wat je zomaar even invoert. De professionals moeten zelf overtuigd zijn van het nut. Dus eerst de Waaromvraag. Ook moet de organisatie hen in de positie brengen voor zelfsturing, hen naast de taken ook de bevoegdheden geven.

Annemarie Reintjes - 28 november 2013Toezicht met tanden
Dorien de Wit
Toezicht mét tanden begint met actief op zoek gaan naar kritische tegengeluiden en tegenkracht binnenhalen in de RvT. Een communicatieve airbag is behulpzaam - niet voor afscherming, maar als bewustmaking van de meekijkende buitenwereld.

Dorien de Wit - 4 november 2013


Participatiemaatschappij zoekt nieuwe spelregels
Wilma Ruis
De doe-democratie vraagt om herbezinning op de spelregels, omdat burgerinitiatieven soms botsen met de regelgeving voor ondernemingen en openbare orde.


Wilma Ruis - 15 oktober 2013


Burgerinitiatieven en de Top-Up ambtenaar
Dorien de Wit
De Top-Up ambtenaar speelt het spel tussen buurtinitiatieven en gemeente goed: vraagt en hoort wat er nodig is, levert kennis en ingangen, neemt belemmeringen weg en voorkomt problemen.


Dorien de Wit - 28 juni 2013


Waarden als schets van de horizon
Wilma Ruis
Soms komen maatschappelijke actualiteit en denken over organisatieverandering samen. Onduidelijkheid leidt tot onzekerheid en dan is de neiging naar regels te grijpen. Maar het gaat om duidelijkheid over het doel. Ik pleit ervoor om de doelen te formuleren in waarden of principes.

Wilma Ruis - 19 juni 2013


Systeemverandering in Nepal
Dorien de Wit
Tijdens een reis door Nepal met de WASH Alliantie onder de indruk van de slimme systemen en samenwerking om sanitaire voorzieningen aan te leggen en gedragsverandering te bewerkstelligen.

Dorien de Wit - 3 mei 2013


Omgevingsmanagement: Veranderde Tijden?
Tom Leest
In grote infrastructurele projecten zoekt de overheid steeds vaker proactief belanghebbenden op en gaat ze met hen in gesprek. De omgevingsmanager slaat een brug tussen de dagelijkse werkelijkheid van omwonenden en de digitale wereld van het projectmanagement.

Tom Leest - 22 maart 2013


De kracht van het afwijkende
Wilma Ruis
Om in complexe situaties tot goede oplossingen te komen is tegenkracht nodig. Goede leiders zien dat niet als weerstand, maar als middel om de eigen vooronderstellingen te testen en keuzes uit te leggen.

Wilma Ruis - 3 september 2012


Stilstaan om vooruit te komen
Annemarie Reintjes
Bij moeizame veranderprocessen de tijd nemen om te onderzoeken wat er echt aan de hand is, waarom mechanismes werken zoals ze werken. Zoeken naar het grotere verhaal. Pas na een diepgaande analyse ontstaat gezamenlijkheid, energie, beweging. En dan gaat het ook met een sprong vooruit!
Annemarie Reintjes - 1 juni 2012


Persoonlijk leiderschap: echte gedrevenheid
Wilma Ruis
Goed leiderschap begint met de persoonlijke gedrevenheid om samen met anderen een doel te bereiken. Keuzes maken op geleide van wat je zelf vindt en voelt. En - zoals onlangs twee vrouwelijke topbestuurders deden - bij onoverkomelijke verschillen in inzicht over de te volgen koers, niet gaan voor de bonus, maar afscheid nemen en nieuw inspirerend werk zoeken.
Wilma Ruis - 11 april 2012


Het pokon van de juiste labels: wijksafari's in plaats van ramptoerisme
Dorien de Wit
Hoe is te voorkomen dat een wijk verstrikt raakt tussen de wens om niet langer als probleemwijk te worden gezien en de noodzaak om echte verandering stevig te verankeren?


Dorien de Wit - 22 maart 2012


Over de invloed van het onbewuste
Annemiek Meinen
Het onbewuste beïnvloedt de ontvankelijkheid waarmee we naar elkaar luisteren en iets als een zaalopstelling blijkt geen klein detail.


Annemiek Meinen - 1 februari 2012

 
Miniblogs


Gemiste kans                                                                            #inclusie

Op de camping waar ik elk weekend verblijf, loopt een onzichtbare lijn tussen wij en zij. De meeste gasten maken praatjes met elkaar, we onderhouden samen de geraniums bij het doucheblok en onze buurman helpt ons als een mol ons grasveldje ondermijnt. Maar sommigen drinken koffie en bier bij elkaar en anderen doen dat met anderen. Daar loopt die lijn.
Vorige week mondde een praatje over onze campingbeheerder uit in de vraag: "Wil je een kop koffie?" In een split second gingen er wel tien argumenten door me heen en ik zei "Nee, dank u." Ik zei gedag en liep weg. Ik kon mezelf wel voor de kop slaan! 

Dorien de Wit - 14 juni
twitter: @DoriendW


Links of rechts                                                                            #inclusie

Ik loop hard en op wegen zonder voetpaden wordt aangeraden om de linkerkant van de weg te gebruiken. Op fietspaden met veel racefietsers is het levensreddend links te blijven, op smalle paden met veel gezinnen en ouderen beter rechts. 
Onder het hardloopvolk heerst verdeeldheid. En dus doet zich bij een tegenligger geregeld de vraag voor: wie wijkt uit voor wie? Tot voor kort verdeelde ik het uitwijken afhankelijk van mijn stemming. Tot die keer dat ik tegen een vent opliep met dezelfde instelling als ik: het is mijn beurt, ik blijf waar ik ben. Gevolg: een zowat gekneusde rib, schelden en boze gezichten. Hoe stom kun je zijn?

Dick Termond - 22 mei
twitter: @TermondDick


Bijna thuis                                                                             #inclusie

Langs de Ierse westkust slingert een tweebaansweg door adembenemende uitzichten. Voorbij Galway blijkt hij afgesloten vanwege een omgevallen veewagen. We worden het labyrint van naastgelegen landweggetjes in gedrongen. Bij elke kruising aarzelen we. En dan staat er een vierkante boer, met zijn half zo grote vierkante zoon ernaast. We stoppen om de weg te vragen. Nog voordat ik ook maar iets kan zeggen, vraagt de boer of ik al gehoord heb van het ongeluk, met al die beesten in die wagen, vreselijk.
Zo sterk: geen omzichtig en omslachtig gedoe over wie-ben-jij, maar direct delen wat je bezighoudt. Dan maakt het niet uit of we elkaar kennen; er bestaan geen vreemden. Verdwaald in Ierland, maar ik voel me thuis.

Dick Termond - 22 april
twitter: @TermondDick


Jij bepaalt                                                                             #inclusie

Als tiener werd ik op een goeie dag 'meneer' genoemd door de boekverkoper bij ons op de hoek. Ineens was ik het: mijnheer! Het was even schrikken, net als toen ik merkte dat ik serieus als opa werd aangesproken. En onlangs, in een Skypegesprek met twee opdrachtgevers, werd ik tot ondernemer verklaard. Direct leek aan dat feit geen ontkomen meer, waar ik eerder nog aarzeling voelde bij die status. 
Ik ben dus een meneer, een opa en ondernemer. En nog veel meer. Maar ik ben het pas wanneer het wordt gezegd door mijn omgeving. Alles wat je bent, ontstaat bij de gratie of wreedheid van de ander. Jij bepaalt waar ik bij hoor.

Dick Termond - 16 april
twitter: @TermondDick


Sloffen                                                                                  #inclusie

Met mijn ouders liep ik naar huis en vanonder de spoorbrug naderde ons een dikkige vrouw. Ze droeg pantoffels en het sloffende geluid echoode onder de stalen overkapping. "Hé joh, til je poten op!", beet mijn vader haar in het voorbijgaan toe. De woede van een feeks was zijn deel, terwijl ook mijn moeder hem terechtwees. Meer nog tegen de vrouw dan tegen mijn moeder verdedigde hij zich fel. "Dat luie wijf mot d'r poten optillen, dat ordinaire stuk vreten!" Zoiets. De vrouw stopte om op de vuist te gaan. Mijn moeder trok onze stoet verder, naar huis. Je hebt een rel om niets.

Dick Termond - 23 maart
twitter: @TermondDick


Geluk hebben                                                                       #inclusie

Nooit ben ik gepest, hoewel het een keer een haar scheelde. Met een bundeltje gymkleding onder de arm stond ik samen met klasgenoten te wachten tot we naar binnen mochten. Leo Omlo liet luidkeels weten dat hij sinds kort op judo zat. Hij werd uitgedaagd dat te bewijzen en zocht een slachtoffer om het te demonstreren. Dat werd ik. Hij stevende met grote passen op me af en toen gebeurde het wonder. Leo greep mijn hand, ik verzette een voet, Leo vloog in een salto door de lucht, landde op beide voeten en vroeg stomverbaasd hoe ik dat gedaan had en of ik soms ook op judo zat.
Ik ontkende naar waarheid. Soms moet je geluk hebben.

Dick Termond - 16 maart
twitter: @TermondDick


Zo makkelijk                                                                         #inclusie  

Tijdens onze treinreis van Calcutta naar Gaya raakten we aan de praat met een groep Indiërs. Met handen en voeten, enkele woorden Engels van hen en twee woorden Hindi van mij werd duidelijk dat zij parlementariërs met hun aanhang waren. We kregen onbetamelijk veel lol. Echt dikke pret.
Toen wij er op een tussenstop uit moesten, namen we afscheid. In de Lonely Planet had ik gelezen dat vrouwen geen hand wordt gegeven, maar met samengevouwen handen worden gegroet. Dus ik gaf de mannen een hand en groette de vrouwen zoals beschreven. Een golf van waardering en zelfs bewondering viel mij ten deel, van vrouwen en mannen. Eenmaal in Gaya werd ik door ze gebeld en uitgenodigd voor een bezoek. 

Dick Termond - 27 februari
twitter: @TermondDick


Weemoed                                                                             #inclusie 

Mijn kapper is gestopt, pensioen en zo. En ik mis hem. Ik mis onze gesprekken, dat hij gewoon deed wat moest, zonder overdreven gebaar, met gevoel voor alles wat mooi is (Bach) of wat goed geschreven is of geschilderd. Zelfs als het godslasterlijk kon zijn, terwijl hij lid is van een conservatieve kerk.
Dus met honderden andere mannen dool ik door kappersland. De kapper verderop in dezelfde straat is een babbelaar die te graag verkoopt, de Marokkaanse kapper wist mijn oor te beschadigen, de Turkse kapper kreeg mijn coupe in een goed gelijkend maar ongewenst Erdogan-model.
Het voelt alsof het niet meer goed komt tussen mij en de kappers. Ik wil te veel degene die ik mis, denk ik.

Dick Termond - 17 februari
twitter: @TermondDick


Alternatieve feiten 2

Al drie jaar doe ik mee aan de Tuinvogeltelling. Het eerste jaar telde ik een enorm aantal vogels. Het jaar erna: één heggenmus. 
Dit jaar wilde ik het er niet op aan laten komen, dus vroegtijdig vetbollen, pindasnoeren, een voedersilo en een voederplateau opgehangen. Al snel was het raak: halsbandparkieten, roodborstje, mussen, heggenmus, koolmezen, pimpelmezen, tortels, houtduiven, grote bonte specht, merel en eksters. Echter, in het telweekeind: niks, geen kip (die je ook niet mag tellen). Zaterdag niks, op zondag drie keer opnieuw begonnen: niks!
Ik geef toe, het is kinderachtig, maar als het op zondagmiddag schemert, vul ik razendsnel mijn alternatieve feiten in op de app: alle vogels waar ik recht op meen te hebben. 

Dick Termond - 11 februari
twitter: @TermondDick


Alternatieve feiten 1

Ik heb een app met de naam RainToday. Hij geeft tot op de minuut nauwkeurig aan wanneer het gaat regenen of gaat stoppen met regenen. Als ik eens wat minder te doen heb en RainToday zegt dat het over vier minuten gaat regenen, houd ik in de gaten of ik dat zie gebeuren. Zo niet, dan wil ik zelfs nog weleens voor de zekerheid mijn hand in de winterse buitenlucht steken, om ook daar te merken dat het droog is. Echt hilarisch vind ik het als het volgens de app al veertig minuten regent, terwijl er geen druppel gevallen is. 
Goedbeschouwd leef ik al veel langer met alternatieve feiten, het stoorde me tot nog toe alleen niet zo.

Dick Termond - 7 februari
twitter: @TermondDick


Dildo

Enige tijd geleden was ik met een vriend in De Kuip. We stonden achter een goal, dus tussen de echte supporters. Ik had voor de zekerheid een Feyenoord-sjaaltje gekocht. Best gezellig tussen die gasten. Fascinerend wat voor kracht er van dit gezelschap uitgaat.
Het schijnt dat een van de vorige keepers van ADO iets heeft gedaan met een dildo en dat dit in de media kwam. Jammer voor hem, maar ook voor de huidige keeper. Bij elke uittrap van de man brulde het hele vak bij zijn aanloop: “Heeeeeeeeeeeeee …” (en bij de trap) “… dildo!”
Het kostte moeite om niet doodgemoedereerd mee te gaan schreeuwen en nog lol te hebben ook. Je doet zo maar foute dingen.

Dick Termond - 12 december
twitter: @TermondDick


Bekijk het eens zo

Philipp Blom zondag in Buitenhof: 

  • Er is in de geschiedenis geen voorbeeld van een volk dat grote migraties niet goed te boven is gekomen. Sterker: na enkele generaties levert het altijd voordeel. 
  • Door de vierde industriële revolutie (het verdwijnen van arbeid door globalisering en robotisering) vallen juist die sociale klassen weg waar de linkse politieke partijen en vakbonden hun pijlen op richten. 
  • Het linkse denken is verhuisd naar de steden en terecht gekomen bij hoger opgeleiden. 

Dus: niet de vluchtelingenproblematiek, maar een zoveelste industriële revolutie ligt ten grondslag aan onbegrepen woede en ontevredenheid. 
Misschien moeten we daar dan ook maar onze aandacht op richten?

Dick Termond - 5 december
twitter: @TermondDick


Fact checker

Het lijkt dat er een nieuw beroep in de maak is: fact checker.
Aanstaande presidenten mogen roepen wat ze willen en of er waarheid in woorden schuilt, mogen we zelf uitzoeken. Facebook moet je ook goed in de gaten houden (of misschien beter van risico af te schaffen, zonder erbij te zeggen dat we deze kosten later toch weer zullen moeten betalen.
Facts checken dus. Maar wie zegt dat de woorden van de checker niet weer in twijfel worden getrokken? De waarheid (zo hij al bestond) heeft het moeilijk deze dagen.

Dick Termond - 30 november
twitter: @TermondDick


Bernie-best

Tijdens het bruisende overvolle Stadmakerscongres 2016 in Rotterdam buitelen de initiatieven en allianties over elkaar heen. Corporaties, bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en  gemeente werken samen aan wijken en ‘plekken’.  De lokale democratie krijgt een impuls via experimenten in Middelland met loting en peilingen via de knikkerbak. In het 100-jaar oude  Vreewijk wordt vol ingezet op participatie van bewoners. Keukeninrichting is net zo goed onderwerp van gesprek als de cultuurhistorie van deze prachtige wijk. In een debat over taal worden mooie woorden gegeven aan stadmaken. 

En op deze dag  beseffen we beter dan ooit dat stadmaken fair en inclusief moet zijn, Trump-proof en vooral Bernie-best.

Dorien de Wit - 11 november
twitter: @DoriendW


Waarheid

Van onbewust voetbalnegeerder werd ik ooit bewust voetbalhater en recent van onbewust voetbalkijker bewust voetballiefhebber. Een wonderlijke verandering, waar veranderingen de reputatie hebben moeizaam te zijn.
Nog vreemder: ik heb er geen verklaring bij. 
Wel reële mogelijkheden.
1. Mijn vader was verstokt Feyenoordsupporter, dus het zit in mijn genen.
2. Ik slik medicatie en sta daardoor open voor van alles.
3. Mijn voetbalhaat kwam door eigen voetbalonhandigheid en die doet er op mijn leeftijd niet meer toe.
4. Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen door sterke voor- of afkeuren.
Ik heb geen idee welke geldt. Veranderingen gaan kennelijk buiten een bewust besluit om. Merkwaardige ontdekking weer.

Dick Termond - 10 oktober
twitter: @TermondDick


Draaien en keren

Bij de Algemene Beschouwingen werd het Nederlands Debat Instituut gevraagd de kwaliteit van de sprekers te beoordelen. Op Radio 1 adviseerde het NDI live over wat Emile Roemer zou moeten doen om uit de omsingeling te komen waarin hij was geraakt. Simpel gezegd: hij moest draaien en keren, geen antwoord geven en afleiden door ergens anders over te beginnen. Verder bewonderden de scherprechters de wijze waarop de ene fractievoorzitter de andere wist te vloeren. 

Kennelijk gaat het in een debat onder volksvertegenwoordigers om verbaal armpje drukken, elkaar de ring uit werken met door woorden gecamoufleerd geweld. Wat zou het veel mooier zijn als men ons, het volk, toonde hoe je in een debat door gedachtewisseling met elkaar tot de beste oplossing komt!

Dick Termond - 27 september
twitter: @TermondDick


Vertrouwen

Mij hoor je er niet meer over klagen dat half september de kruidnoten en chocolade sinterklazen breed liggen uitgestald. Het is een natuurgegeven geworden. Na de zomervakantie wennen we onze tenen voorzichtig aan de feesttemperatuur van de decembermaand. Ook dat bij een enkele winkel de kerstafdeling al wordt voorbereid, ben ik gaan beschouwen als een opwarmertje waar ik maar beter van kan genieten. 

Vorige week ging ik met mijn kleinzoon naar de HEMA. Hij is vier. We kwamen langs de uitstalling pre-sinterklaaslekkernijen en in het voorbijgaan zei hij: “Die gaan we nog niet kopen, hoor!” 
Soms moet ik wat meer vertrouwen hebben. Er is kennelijk nog hoop: jong, gezond verstand als tegenwicht tegen marketingraffinement.

Dick Termond - 19 september
twitter: @TermondDick


Nine eleven now

Maajid Nawaz, voormalig extremist van de radicaalislamitische beweging Hizb ut-Tahrir, is nu terreurbestrijder en maakte grote indruk in Buitenhof.
Een gedreven man met een helder inzicht en overzicht. Bin Laden wilde met extremistische aanslagen een wereldwijde burgeroorlog veroorzaken. Na de aanslag op de Twin Towers deed Amerika c.s. precies wat Bin Laden c.s. beoogde: een algemene agressie en vijandigheid oproepen jegens Moslims.

Vijftien jaar later zitten ook wij met de gevolgen en stel ik me de vraag wat ik kan doen om verdere escalatie tegen te gaan - in mijn leven, in mijn werk.
Met mijn Beuk-collega’s zoek ik hoe we een samenleving kunnen bevorderen die inclusief is. Ik vind dat een krachtig kompas.

Dick Termond - 11 september
twitter: @TermondDick


Tegenstand

In oktober loop ik mee in de ’20 kilometer van Parijs’ en daar moet ik voor trainen. Vooral om ‘vlak’ te lopen; dat wil zeggen een constante snelheid houden. Vijf minuten en drie seconden per kilometer. 
Het luistert nauw. Tien seconden per kilometer te snel en ik stort ergens rond de achttiende kilometer in. 
Vlak lopen is moeilijk. Ik ga te snel. Vooral als ik denk dat het moeilijk is, er een klim komt, ik tegenwind krijg of moe word. Tegenstand maakt dat ik harder ga werken. 
Laat dat nou precies het gedrag zijn ik ook in andere situatie vertoon, bedacht ik tijdens dat hardlopen van mij. 
Ben benieuwd wat ik tijdens die trainingskilometers nog meer zal ontdekken.

Dick Termond - 6 augustus
twitter: @TermondDick


Zeezicht

Deze zomer wonen we vijfentwintig jaar in ons huis in Monster, niet ver van de zee. Onze dochters beleefden er het laatste stuk van hun kindertijd. Ik heug me de dag dat het de woning werd van opa en oma. 
Gisteren klom ik uit nieuwsgierigheid uit het raam van de bovenste verdieping.
Er bleek een hoge stoel en acrobatiek nodig om mij op het platte dak erboven te werken. Nooit eerder was ik op de gedachte gekomen dat te doen.
En weet je wat? 
Vanaf dat dak zag ik de zee! Een dunne streep weliswaar tussen boomtoppen, maar toch. 
Vijfentwintig jaren waren nodig om te ontdekken dat ik vanaf het dak van mijn eigen huis mijn hand kan uitstrekken naar de zee.

Dick Termond - 1 juli
twitter: @TermondDick


Moed moet

De laagste trede op de participatieladder is ‘informatie geven’. De hoogste trede ‘meebeslissen’. 
Als het om het vraagstuk van de vluchtelingen gaat, klimt de overheid tot nu toe niet hoger dan de eerste trede. Nu het een paar keer flink uit de hand is gelopen, beraden bestuurders zich op wat te doen. Wat dat gaat worden? Waarschijnlijk anders informeren: tijdiger, completer, en vooral aan tafeltjes.
De overheid moet moed tonen. Hoger die ladder op! 
In samenspraak met burgers naar oplossingen zoeken. 
Niet terugtrekken in een bunker om daar te beslissen over de wijze waarop burgers dit keer geïnformeerd gaan worden over een besluit. 

Dick Termond - 25 januari
twitter: @TermondDick


Swim perfect

Mijn zwembad biedt zwemles voor de reguliere banenzwemmers. Swim perfect, voor ontspannen zwemmen met meer snelheid. 
Het duurde even, maar nu is het razend populair. De ene na de andere geroutineerde banentrekker meldt zich aan. Zoals er een zegt: "Ik kon natuurlijk allang zwemmen, maar nu leer ik echt goed borstcrawl." De badmeesters zijn didactische helden met hun deskundigheid en aanmoediging.
Goed idee voor professionals? “Integraal werken: ik doe het wel, maar benut ik de kracht van armen én benen?” “Omgevingsgericht samenwerken, tja, ik doe het op mijn intuïtie, maar mijn ademhaling slaat erg vaak op hol.” Iemand langs de kant met feedback en expertise zou zeker helpen. Swim perfect, voor uw hele team! Meer ontspannen werken, met meer snelheid. Wie wil dat nou niet?

Dorien de Wit - 14 januari

twitter: @DoriendW

 

Eerdere miniblogs

4 Miniblogs 2015

42 Miniblogs 2014

22 Miniblogs 2013