Artikel 25, vrijgemaakt

“Welkom bij onze broederschap.” De toon van de man was respectvol.
Adam liep verder, een hoge gang in, met de jongen eerst op zijn hielen, later voor hem op weg naar een deur waarvan hij het handvat behoedzaam vastpakte. Adam hoorde achter de deur het onverstaanbaar dreunen van een basstem. Met een glimlach drukte de jongen de deur zacht open en liet hij Adam binnen door de kleinst mogelijke opening die nodig was hem door te laten.
Direct stortte de stem over hem heen. “Is het dan, broeders en zusters, is het dan, vraag ik, de kwaadaardige bedoeling van de werkgever? Van de duivelse bestuurder?”
Een enorme man op een podium, gekleed in een onberispelijk pak, 
een felrode stropdas en met opvallende lakschoenen, pauzeerde en keek dreigend de zaal in. “De duivelse bestuurder?”, brulde hij in de microfoon. 
“Of, broeders en zusters, of… is het de schuld van de onwillige OR?” Terwijl hij weer bozig de zaal inkeek, deed hij een paar passen naar de andere zijde van het podium. “De onwillige, stugge, conservatieve ondernemingsraad?”
Weer stilte. De zaal is afgeladen met een publiek dat ademloos 
luistert.“Of, en ik vraag om helder inzicht, in naam van de wet, vraag ik om helder inzicht. Of… is het de schuld van de wet? Broeders en zusters. Wie van deze drie-eenheid moeten wij aanwijzen? De bestuurder, de OR of de wet?”
De man draait zich om en doet theatraal een enkele passen in de 
richting van het zwarte achterdoek. De leden van een werkeloos bandje links op het podium kijken gelaten naar hem, de drummer lijkt met zijn gedachten het meest ver afgedwaald terwijl hij zijn stokken bevoelt.

“De WOR!”, roept iemand uit het publiek.
De man op het podium draait zich terug. Hij speelt 
verbazing.
“Wat hoorde ik? Wat werd daar gezegd?”
“De WOR!”, roept dezelfde stem luid vanuit de achterste gelederen.
“Broeders en zusters, ik kan mijn oren niet geloven! Wat hoorde ik daar zeggen?”
“De WOR!”, roept nu iemand anders. Anderen volgen en binnen korte tijd ontstaat een stortvloed aan geluid. “De WOR! De WOR!” scandeert korte tijd later de zaal tot de man op het podium, de voorganger, zijn armen bezwerend optilt.
Hij knikt, eerst bescheiden, dan nadrukkelijk. 
“Natuurlijk, broeders en zusters, natuurlijk! De schuldige hier is niet de bestuurder en het is ook niet de ondernemingsraad! Neen!” Hij wuift een arm met opgestoken wijsvinger.
Hij lacht 
vervolgens een stralend wit gebit bloot. “Neen! Ha! Neen! Broeders en zusters. De wet, en in naam van de wet spreekt hij die spreken mag…” 

“WOR, WOR, WOR”, wordt er weer vanuit de zaal geroepen en opnieuw gaat zijn bezwerende arm met de witte manchet omhoog. Het zwarte doek achter de man beweegt, vermoedelijk doordat er iemand onzichtbaar achterlangs loopt.
“Maar doorziet u ook het gevaar? U weet waar het schuilt, 
maar doorziet u het ook?” Uit de zaal klinken nu onverstaanbare kreten. De wijsvinger van de voorganger schudt, waarschuwend alsof hij boven het dikke hoofd van de man een eigen leven leidt.
“De WOR”, broeders en zusters, “de wet dus, eist van ons drie dingen. Drie belangrijke 
dingen! Tijdigheid, compleetheid en beïnvloedbaarheid. Artikel 25 eist dit van ons, dat weet u!” De man trekt een grote, rode zakdoek uit zijn broekzak en dept daarmee zijn voorhoofd. “Echter! Echter, de bestuurders aan wie wij toegewijd zijn, zij leven in een woelige wereld! Jawel, jawel.” Wat vrouwen in de zaal krijgen het net als de man warm en wuiven zich koelte toe met dubbelgevouwen papieren, terwijl ze met een schuin hoofd aandachtig blijven luisteren.


Dick Termond

Dit is een voorpublicatie uit het boek “Het avontuur van een OR-voorzitter of de ontdekking van Zinvolle Medezeggenschap, van Dick Termond. Het verschijnt in het najaar van 2016. 

Het boek begint met het volgende citaat van Jonathan Gottschall.

Het vertellen van verhalen is een machtige virtual reality-technologie die het ons mogelijk maakt om in het rijk van de fictie na te denken over uitdagingen, om handelingsopties te beoordelen en ze te testen op hun aanvaardbaarheid.

Dick Termond
06 51 22 36 07
dicktermond@beuk.nl
twitter: @TermondDick