Liefde in de professie van bestuurder

Op uitnodiging van een netwerk van bestuurders van woningbouwcorporaties
heb ik een goed gesprek, een echte dialoog, gefaciliteerd over liefde in hun professie. Woningcorporaties hebben momenteel te maken met complexe spanningen rondom in- en uitsluiting van (potentiële) bewoners, waarbij het veelal gaat om asielzoekers en meer in het algemeen om mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit.

De avond draaide om de volgende vragen: Wat betekent liefde in deze context en hoe geef je die vorm in je bestuurlijke rol? Welke spanningen en uitdagingen heb je te overbruggen? Welke lessen neem je mee naar huis? Aan de hand van eigen liefdeservaringen en -spanningen gingen we - al verkennend en verdiepend - op zoek naar de betekenis en toepassing van liefde in de professie van bestuurder.

Als ‘liefde-in-organisatie-adviseur’ heb ik een boek geschreven waarin liefde een kernelement is in leiderschap. Ook heb ik bij gerespecteerde leiders onderzoek gedaan naar de betekenis van liefde in hun rol en hun organisaties. Hieruit kwam ik tot een mooie lijst van negen A’s en negen V’s. 

Op de avond met de corporatiebestuurders bleek dat in hun netwerk vooral drie V’s leefden: Verbinding, Vertrouwen en Validatie.

We ontdekten dat liefde vele gezichten heeft en zich in ons leven en ons werk op diverse manieren uit:

  1. Verbinding creëren door verschillen te overbruggen om uitsluiting tussen (groepen) mensen te voorkomen
  2. Vertrouwen geven aan mensen en je focussen op het positieve dat je ziet gebeuren en niet op het negatieve
  3. Valideren wat anderen zien en voelen - ook al is dat anders dan wat jij denkt en voelt - vanuit respect; compassie hebben voor de belevingswereld van de ander, met uitstel van je eigen oordeel.

Voor het beantwoorden van de vraag ‘Hoe kunnen we liefde inzetten om het goede te doen in onze organisaties?’ vormt onderstaan lemniscaatmodel een handige bril om door te kijken.Aan de hand van dit model is te bespreken “Op welke van de vier krachten ben je als organisatie sterk en op welke krachten wil je sterker worden?” Het streven is uiteraard het ideaalplaatje van een op alle vier de krachten sterke organisatie. Weten waar je aan wilt werken, is al het halve werk.

Aan het eind van de avond namen de bestuurders hun eigen liefdeslessen mee naar huis. Een belangrijk les was dat het belangrijk is om te analyseren en te duiden, maar dat het vooral gaat om het voelen dat je gezien, gerespecteerd en gewaardeerd wordt als mens. Je hart inzetten en niet uit zetten. 

Natasha van Dalen
16 september 2016Natasha van Dalen
Wat is de betekenis van liefde in de professie van bestuurder? Hoe geef je liefde vorm in je bestuurlijke rol? Welke spanningen en uitdagingen heb je daarvoor te overbruggen?

Natasha van Dalen
06 54 94 52 13
natasha@beuk.nl