Wederkerigheid

Wederkerigheid is een mooi woord. In ons wijkrestaurant http://www.wijkoke.nl/ krijgt het goed vorm. Wij investeren onze tijd en energie, de deelgemeente een startsubsidie, de gasten een tientje voor een driegangen-maaltijd. Aan het eind van de avond is de balans voor iedereen positief. Allemaal een goede tijd en niemand kosten. Sommige gasten geven wederkerigheid vorm door mee te werken in de keuken.
In de Participatiewet betekent wederkerigheid dat iemand die recht heeft op een uitkering een maatschappelijke inspanning moet doen. De plicht en de straf die erop volgt, druipen ervan af.
Zullen we met zijn allen wederkerigheid iets maken wat méér is dan verplicht investeren?

Wilma Ruis - 22 oktober
twitter: @wilmaruis
Imago participatiesamenleving

Mark Rutte stelde in zijn Willem Drees lezing dat de participatie-samenleving onterecht een negatief imago heeft.
Het lastige aan imago's is dat je ze niet kunt sturen. Imago is het beeld dat anderen hebben, niet wat je predikt. Dat beeld zou best kunnen schuiven naar een wat positievere lading. Vooral als de overheid daadwerkelijk verandert. Als al die landelijke en lokale politici en ambtenaren zouden laten zien welke ruimte ze maken voor burgerinitiatieven. Als ze hun bestuurlijke dilemma's met ons, het volk, zouden bespreken in plaats van melden dat we ons vergissen over het imago van een opnieuw gemunt oud begrip. Niks mis met dit soort participatie van de overheid.

Dorien de Wit - 22 oktober
twitter: @DoriendW
MiniblogsZwartepieten

Enkele citaten uit het eindrapport 'Etnische minderheden op de arbeidsmarkt': 'De mate van arbeidsmarktintegratie van etnische minderheden in Nederland verslechtert...' en '... ook de maatschappelijke fricties tussen autochtonen en sommige etnische minderheden hebben hun pendant op de arbeidsmarkt gekregen.'
Als Zwarte Piet symbool staat voor discriminatie, dan lijkt het me haarkloverij als voor- en tegenstanders zich nu vooral op die geschiedenis richten. Wat is de boodschap van de tegenstanders van Zwarte Piet (of zijn het voorstanders, want ze willen hem immers bevrijden)?
Ik heb niet de indruk dat het huidige Zwartepieten de oplossing van het discriminatieprobleem dichterbij brengt.

Dick Termond - 22 oktober
twitter: @TermondDick
2013Rake klappen

Er dreigt een nieuwe klassen­maatschappij, waarin opleiding de scheidslijn vormt.
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling spreekt van 'de nieuwe verzuiling' en Elsevier stelt dat vrij verkeer van personen in de EU is verworden tot vrij verkeer van armen.
Waar arbeidsplaatsen verdwij­nen, kijken bestuurders en OR-en het eerst naar behoud van vaste contracten. Bij tijdelijke en flexcontracten vallen onder laag opgeleiden harde klappen.

Beste OR: als er nog één groep is waarvan de werknemers­belangen beschermd moeten worden, dan is het die van laag opgeleiden.
Wie kent er voorbeelden van ondernemingsraden die daar speciaal aandacht voor hebben?

Dick Termond - 29 oktober
twitter: @TermondDick