Nieuws
Handboek aangebodenOnderzoek naar inclusie afgerond


Inclusie


Cocreatie in de berenkuil
Ruud Vreeman


Anders kijken - kritische reflectie


Serious geme integriteit burgemeestersBeuk 40 jaar: Veerkracht en welwillendheid

(december)     We vierden het 40-jarig bestaan van De Beuk Organisatieadvies met een denkdiner over veerkracht en welwillendheid. 

Lees meerPublieksversie van Wie zijn de Nederlandse burgemeesters?

(november)      Annemiek Meinen bood de publieksversie van de publicatie over de persoonlijkheidsprofielen van burgemeesters feestelijk aan.

Lees meerHandboek Moderne medezegggenschap aangeboden

(november)     Dick Termond bood een gedrukt exemplaar van het door hem geschreven Handboek moderne medezeggenschap aan aan Mies Wiegant,
de voorzitter van de OR van Vincent van Gogh GGZ.

Lees meer


Impressie klantenmiddag #WegVanInclusie

(november)      Op 26 oktober organiseerden we in Utrecht een middag voor onze klanten en relaties over het onderwerp inclusie. 

Lees meer
Onderzoek naar inclusie afgerond

(juli)      Een half jaar werkten Elise Busstra en Dmitri Andronov in het kader van hun mastersopleiding Management Consulting aan een onderzoeksopdracht van De Beuk. Zij zochten middels interviews en literatuuronderzoek naar mogelijkheden om te werken richting inclusie. Zij presenteerden hun bevindingen op 19 juni aan hun opdrachtgevers.

Lees meer
Praten met vakbonden én ondernemingsraad

(april)      Op de opiniepagina van Trouw reageert Wilma Ruis op een artikel over het stopzetten door Jumbo van de besprekingen met de vakbonden.
Ze beschrijft een voorbeeld van hoe een zorgorganisatie en een ondernemingsraad samen tot een gedragen sociaal plan kwamen. Ze pleit voor cocreatie tussen werkgever, ondernemingsraad en vakbonden.

Lees meer
Inclusie als leidend principe

(november)      Een stem hebben, gehoord worden, gelijkwaardigheid, dialoog, toegang en meedoen. Deze begrippen vormen een antwoord op uitsluiting, onverschilligheid, tweedeling, radicalisering en het gevoel hebben er niet toe te doen.
Wij zijn geïnspireerd geraakt door het idee van inclusie en maakten een plan om die inspiratie in te zetten in ons werk. We willen samen voorbeelden genereren van initiatieven waar mensen die nu buiten de boot vallen, baat bij hebben.
We zijn benieuwd naar reacties en ideeën.  

Lees meer


Beukmiddag voor klanten en relaties

(juni)      Het thema was dit jaar 'cocreatie'. Op 2 juni deelden we in De Berenkuil in Utrecht onze inzichten en gingen we in op nieuwe vragen. Na een viertal live-blogs waren er workshops over allianties, ondernemersparticipatie, integriteit, purposeful leadership en participatielessen - steeds met een link naar cocreatie. Tijdens de high tea netwerkten we over cocreatie tussen generaties.  

Lees meerRuud Vreeman de nieuwe ambassadeur

(december)      Ruud Vreeman is de opvolger van Gerdi Verbeet als ambassadeur Participatie en Medezeggenschap. De Beuk geeft in de persoon van Dick Termond ondersteuning aan dit ambassadeurschap.

Lees meer


Workshops voor wijkprofessionals

(november)      De Beuk ontwikkelde twee workshops voor professionals die voor de wijken werken, bij gemeenten of bij woningcorporaties.
De onderwerpen zijn Anders kijken, beter zien en Het kritische gesprek in het grijze gebied.
De workshops worden incompany gegeven, met maatwerk voor het team op basis van eigen vragen en casussen.

Lees meerIntegriteitsgame voor burgemeesters

(mei)      De Beuk ontwikkelde samen met het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters en TXchange een serious game voor burgemeesters.
In een situatie met allerlei integriteitsdilemma’s moeten de spelers - desgewenst na consultatie van hun adviseurs - bedenken hoe zij willen handelen. Zo krijgen ze helder langs welke waarden zij als burgemeester willen opereren. 
De game is onderdeel van een training voor burgemeesterskringen.

Lees meer