NieuwsInkijkje in de klantenmiddag

Bekijk de impressie van wat er op
26 oktober 2017 gebeurde:
- inleiding met uitstapjes over onderzoeksinzichten, deep democracy, storytelling, polarisatie en interventiemogelijkheden
- literatuurlijstje
- bevindingen van de gesprekstafels.


hhttps://www.youtube.com/watch?v=Kktsl9AfCKE&feature=youtu.be
Compilatie van de inleiding

https://www.youtube.com/watch?v=GlXXuYVgf_I&feature=youtu.be
Interviews met deelnemers

Onderwerpen gesprekstafels

- Altijd gedoe in teams
- Bruggenbouwen, stop ermee!
- Het gemak van het negeren van de minderheid
- Iedereen betrekken? Zoooo 2016!
- Polarisatie, is het te doorbreken?
- Polarisatie kaapt conflict
- Verhalen uit het midden
- O jee, elite, dat ben ik!

#WegVanInclusie

Waarom inclusie? Waarom zijn we weg van inclusie? 

Voor De Beuk zijn de begrippen democratie en diversiteit altijd belangrijk geweest.
Ze motiveren en verbinden ons, al bijna 40 jaar. Sinds een paar jaar horen we een nieuw begrip als we het hebben over de vraagstukken rondom diversiteit en democratie: inclusie. Dat daagde ons uit. Wat is er toch aan de hand met exclusie en inclusie? Waarom blijft het zo ingewikkeld, waarom wordt het scherper en vooral: wat kunnen we zelf doen?
We maken ons zorgen om de samenleving. Hoe kunnen we die prettig houden en voorkomen dat we afglijden naar een tweedeling, naar uitsluiting? Deze grote vragen willen wij deze steeds weer vertalen naar onszelf, naar onze rollen als adviseur, trainer en procesbegeleider. We voelen verantwoordelijkheid in onze rol naar onze klanten in de manier waarop we adviseren en de adviezen die we geven. 
We besloten een jaar uit te trekken om de diepte in te gaan.

Wat hebben we gedaan? Wat was onze weg van inclusie? 

  • Samenwerking met de VU: We vroegen masterstudenten Management Consulting Elise Busstra en Dmitri Andronov een onderzoek te doen om samen met ons grip te krijgen op de betekenis van inclusie.  Zij doken de literatuur in, gingen in gesprek met ons en met een aantal van onze klanten. 
  • Publicaties: We lazen en bespraken een aantal inspirerende boeken en artikelen. Onder andere Anousha Nzume: Hallo witte mensen, Joris Luyendij: Kunnen we praten, Bart Brandsma: Polarisatie, Zihnu Özdil: Nederland mijn vaderland en Jitske Kramer, Deep democracy
  • Deep democracy: We verdiepten en schoolden ons in de methodiek van deep democracy, die is ontwikkeld in Zuid-Afrika om tot verbinding te  komen na het opheffen van de apartheid. Kern is hoe de wijsheid van de minderheid te verbinden aan het besluit van de meerderheid. 
  • Storytelling: We doken in storytelling: hoe kun je via verhalen elkaar raken, verbinden, in gesprek komen en blijven? En hoe kun je via verhalen belemmerende frames aanpakken?
  •  Polarisatie: We werkten met Bart Brandsma en Otto Kamsteeg, die in hun boek een heel interessante polarisatiemodel beschreven. 
  • Praktijk: En steeds weer probeerden wij de vertaling te maken naar ons werk: wat kunnen we doen om inclusie te bevorderen, in organisaties, in wijken; wat kan beter, bewuster, explicieter?
  • Klantenmiddag: We organiseerden een middag voor onze klanten en relaties. Vooraf vroegen we de deelnemers welke inclusievraagstukken hen vooral bezighielden en of zij tips konden noemen voor versterking van inclusie.We distilleerden acht dilemma's en kwesties om aan gesprekstafels op in te gaan.