Actueel‎ > ‎Nieuws‎ > ‎

Nieuwe raden en colleges

BeukNieuws april 2018 Ontwikkelingen

De lokale democratie is enorm in beweging. Burgers nemen initiatief en organiseren zeggenschap op buurtniveau. Een kritische buitenwereld pluist de handel en wandel van raadsleden en bestuurders uit en is scherp op belangenverstrengeling. Er dreigt polarisatie en tegelijk is er een roep om een ‘inclusieve’ besluitvorming, waarin beter wordt geluisterd naar en recht wordt gedaan aan belangen en standpunten van minderheden. In veel gemeenten neemt het aantal partijen toe. Ook zien we dat ‘ondermijning’ op de loer ligt, doordat politici kwetsbaar worden en een onderwereld soms zelfs infiltreert in de lokale politiek.


Onze adviseurs / trainers:

Annemiek Meinen

Dorien de Wit

Tom Leest

Annemarie Reintjes


Meer informatie

Zie de pagina over trainingen voor raden, fracties en raadsleden.

Download de flyer met ons aanbod.

Zie de pagina over lokaal bestuur.

Zie de pagina over colleges.

Met nieuwe raden en colleges 
in gesprek over de lokale democratie 


De komende maanden zijn we volop in gesprek met nieuwe raden en colleges. Cruciale vraag daarbij is wat het betekent om het mandaat van de kiezer te hebben. Welke verantwoordelijkheden horen daarbij? Hoe geef je dat vorm als individu, maar vooral ook samen als representatief orgaan voor de inwoners van de gemeente? Hoe voer je daarover het goede gesprek, nu en gedurende de komende vier jaar?

Reflectie staat meer dan voorheen op de agenda voor de inwerkprogramma’s van de raden. Reflectie niet alleen op de individuele invulling van het raadswerk, maar juist ook op de gezamenlijke dynamiek van de raadsleden met elkaar, met het college en met de bewoners. Die aandacht zegt iets over de tijdsgeest. (Zie kader hiernaast.) 


In het aanbod dat wij ontwikkelden, spelen we daarop in.

  • Op ons programma staan sessies over drijfveren, rollen en besluitvormingsdynamieken. 
  • Bij veel raden gaan we dieper in op de kaderstellende rol en hoe je daar handen en voeten aan kunt geven.
  • We bespreken hoe je bij (grote) meerderheidscoalities omgaat met de stem van de minderheid. 
  • Ook het debat als krachtigste instrument van de raad, de gezamenlijke invulling ervan en bijbehorende vaardigheden komen vaak aan bod. 
  • We trainen voorzitters om hun rol zo goed mogelijk in te vullen en daarmee de lokale democratie te verrijken. 
  • We organiseren conferenties van raden samen met burgers om de rol van de representatieve en directe democratie in te kleuren. 
  • We gaan in op integriteit en vooral ook op hoe je daarover continu
    in gesprek kunt blijven.

Met colleges spreken we over de betekenis van collegiaal bestuur en integraal besturen, over de dynamiek met samenleving en raad en over de samenwerking tussen collegeleden, hun  persoonlijkheden en drijfveren.
Lees de tien tips voor de onderhandelingen voor een solide coalitie.