Cocreatie in de Berenkuil

Het thema van de Beukmiddag voor klanten en relaties was dit jaar 'cocreatie'. 
Cocreatie komen we in veel van onze opdrachten tegen.
Met de moed, het gemodder, het plezier en de ingewikkelde dilemma's die erbij horen. Met opdrachtgevers en gesprekspartners in het publieke domein, in de zorg, in arbeidsorganisaties en maatschappelijke organisaties. 

Wij als adviseurs en trainers staan er stevig in, met inmiddels aardig wat methodische strepen op onze mouwen. En net zoveel lessen en vragen.
Op donderdag 2 juni deelden we onze inzichten en gingen we in op nieuwe vragen.

Beukmiddag
voor onze relaties 

Impressie

Bekijk het VERSLAG om een beeld
te krijgen van de Beukmiddag:
de teksten van de blogs, 
beschrijvingen van de workshops
en enkele foto's.

Theaterhuis De Berenkuil

Biltstraat 166
3572 BP UtrechtDe workshops

Cocreatie van collectieve arbeidsvoorwaarden
Zelfsturende teams en zelfstandige professionals regelen hun eigen werk.
Hoe werkt dat als het gaat over hun collectieve arbeidsvoorwaarden en een collectief sociaal plan? Onderhandelingen over sociaal plan en cao lopen stroef.
Presentatie van cocreatie met vakbonden, medewerkers, bestuurders en de medezeggenschap in twee zorgorganisaties.

Wilma Ruis en Bernard Jan de Groot

Ondernemersparticipatie
Samenwerking met ondernemers vraagt dat overheden buiten de lijntjes durven te kleuren. Welke dilemma’s komen daaronder vandaan (zowel voor de overheid als voor de ondernemer) en hoe daarmee om te gaan? Met een bespreking van de kritische succesfactoren van ondernemersparticipatie.
Michiel Janssen

Participeren, cocreëren en leren van de beren
De stad Utrecht werkt aan vernieuwing van de wijkparticipatie. In cocreatie met de projectleider van de gemeente Utrecht en bezoekers van de klantenmiddag delen we aanpak, ervaringen, bevindingen en lessen met elkaar. Die van ons, én de uwe!
Annemarie Reintjes

Maak je handen vuil in de Berenkuil!
Integriteit, democratie en transparantie: drie belangrijke waarden die elkaar in de praktijk van samenwerking nogal eens in de weg lopen. Wat betekent dat voor de samenwerking en wat leren we ervan? Een computergame, gemaakt met het Genootschap van Burgemeesters, verkent en bevraagt allerlei dilemma's Tijdens deze middag ook te spelen door u!
Annemiek Meinen en Tom Leest

Aandachtige allianties en hun leervermogen
Organisaties die - gedwongen of uit eigen keuze - samenwerken in een alliantie, krijgen vleugels als ze met aandacht hun alliantie vormgeven en onderhouden.
Met praktijkvoorbeelden en leercurves vanuit de praktijk.
Dorien de Wit

Purposeful leadership
Duidelijk richting geven vanuit zinvolle betekenis is een krachtig instrument voor een leider. Purposeful leadership inspireert en toont heldere waarden en overtuigingen aan uw omgeving. Welke zijn die van u?
Dick Termond en Natasha van Dalen

Het programma

14.00 uur: Welkom en opening
Vier blogs over cocreatie:
- Doe het niet
- Doe het anders
- Doe het met mensen
- Doe het met taal.

14.30 uur: parallelle workshops

16.00 uur: High tea in netwerksetting
Cocreatie tussen generaties:
hoe kom je tot goede samenwerking met jongeren? 

17.00 uur: Borrel