Beter Borgen - invloed en samenspel


Fotoalbum en workshops

Bekijk het fotoalbum.

Lees de beschrijving van de zeven workshops, met links naar de bijbehorende miniblogs.Social Media - Tom Leest
Je invloed vergroten door gebruik te maken van social media
  


GemeenteGoogle - Annemarie Reintjes
Zoektocht naar samenspel van overheid, organisaties, bewoners

Gemeentegoogle


Op woensdag 4 juni 2014 stond onze jaarlijkse themamiddag voor onze relaties in het teken van Borgen. Omdat wij graag naar deze serie kijken - omdat er zoveel herkenbaars en leerzaams in zit over invloed uitoefenen in onze complexe samenleving.
In de Refter van het Centraal Museum in Utrecht heette directeur Dorien de Wit de ruim 70 belangstellenden welkom. Wilma Ruis vertelde wat zij uit Borgen haalt en koppelde daar de inhoud van de zeven workshops aan.
De deelnemers konden zich - in twee rondes - verdiepen in twee onderwerpen, met een keuze uit Social Media, Framing, Democratie, Priming, GemeenteGoogle, Business Model Canvas en Authenticiteit.
We sloten af met een gezellige netwerkborrel in de Kapel.

Framing - Ron Rutherglen
Beïnvloeding door bewuste keuze van beelden en door taalgebruik

Framing


Business Model Canvas - Karen Kraan
De waarde van je organisatie voor je klanten in beeld brengen

Business Model Canvas

Beukmiddag
voor onze relatiesDemocratie - Dick Termond en Jeroen Haan
Zeggenschap voor betrokkenen, David van Reybrouck

Democratie

Authenticiteit - Wilma Ruis en Bernard Jan de Groot
Je privé, professionele en virtuele persoonlijkheid verbinden

https://sites.google.com/a/beuk.nl/website/actueel/beukmiddag-voor-onze-relaties/12_authenticiteit_wilma.jpg?attredirects=0

Introductie Dorien de Wit


Priming- Annemiek Meinen
De invloed van het onbewuste bewust benutten

Priming