Medezeggenschap: wie betrokken is mag het zeggen
- Dick Termond en Jeroen Haan

In onze democratie hebben we vertegenwoordigers in de gemeente­raad of de ondernemings­raad die namens ons belangen afwegen. Maar burgers en werknemers wenden zelf ook direct hun invloed aan. Doedemocratie en cocreatie vieren hoogtij. Wat valt er dan nog te vertegenwoordigen? Moet ons denken over de democratie op de schop? In de workshop onderzoeken we samen de ideeën van David van Reybrouck: we wandelen langs de G1000, de loting van vertegenwoordi­gers en mensen die het zelf regelen. 
Je doet inspiratie op over hoe je kunt praten met, over en voor burgers en collega's die betrokken zijn bij hun leef- en werkomgeving. 
Zie ook: miniblog Medezeggenschap of medebetrokkenheid
Zie ook: miniblog Tuin der democratie

Social Media
- door Tom Leest

Met social media vergroot je je kansen. Niet alleen om jezelf of je organisatie te profileren, maar ook om gericht informatie in te winnen, het gesprek aan te gaan en je invloed uit te breiden.

Wat zijn de gouden tips om succesvol te zijn in social media? Wat zijn risico's en hoe voorkom je deze? Hierover gaan we in gesprek.

Neem vooral je smartphone of iPad mee!

Zie ook: miniblog Je bent wat je post

.

Priming en braining
- door Annemiek Meinen

Hoe houden we alles bij in deze communicatieve wereld? Wat doet ons brein al automatisch voor ons? En hoe blij zijn we daarmee?
We verdiepen ons in de wereld van onbewuste beïnvloeding: priming, nudges en spiegel­neuronen. Hoe werkt dit alles in de politieke wereld? Hoe spelen anderen ermee? En wat willen of doen we zelf?
Een interactieve presentatie met filmpjes en oefeningen. Na deze workshop kijk je anders om je heen!
Zie ook: miniblog Onbewuste beïnvloeding

Tip: Kom eerder en ervaar de Breinreis in de Surrealisme-expositie in het Centraal Museum.


Authenticiteit 
- door Wilma Ruis en
Bernard Jan de Groot 

In onze 24 uurs wereld lopen werk en privé in elkaar over. We kiezen immers het liefst zelf de tijd waarop we het meest productief zijn. We verwachten van onze werkpartners dat ze iets van ons snappen. Wie we zijn, wat onze behoeften zijn, hoe ze optimaal gebruik van ons maken. Tegelijkertijd zijn we authentiek, zo veel mogelijk onszelf. Daarmee maken we aansluiting met andere partijen die we tegenkomen in ons werkveld.
Hoe houden we al die ballen tegelijk in de lucht? Werk, privé, authentiek zijn? Een speurtocht naar identiteit, authenticiteit en persoonlijk leiderschap.
Zie ook: miniblog Persoonlijke, professionale en digitale persoonlijkheid

Workshops Beukmiddag      voor onze relaties 


GemeenteGoogle
- door Annemarie Reintjes

De Gemeentegoogle is een methodiek voor het benutten van kracht en initiatief van inwoners. Een actieve zoektocht naar wat er leeft in de samenleving. En een leermethode voor medewerkers van gemeenten om zich te verhouden tot hun nieuwe rollen en zich te verbinden met burgerkracht. Van systeemwereld naar leefwereld. De transformatie van de verzorgingsstaat meer enten op lokale kennis.

In de workshop gaan we aan de slag met werkvormen om het gesprek aan te gaan met inwoners of partners.
Hoe kijken zij naar de gemeente?
Wat verwachten ze? Welke kansen zien zij en wat hebben ze nodig?
Wat vraagt dat van de gemeente aan competenties en vaardigheden?
Zie ook: miniblog Gemeentegoogle


Framing en reframing
- door Ron Rutherglen

Framing is hot. Maar wat is het eigenlijk? Hoe werkt het en waarom is het zo belangrijk?
Hoe kun je zelf framen? Wat doen spindoctors? Hoe zorg je dat jijzelf of je onderwerp niet verkeerd wordt geframed?

In de workshop definities en tips van Arno Korsten, Sarah Gagenstein en Hans de Bruijn.

Voorbeeldfilmpjes met Brigitte Nyborg, Newt Gingrich en Margaret Thatcher.

Zie ook: miniblog What a difference a frame makes! Business Model Canvas
- door Karen Kraan

Met Business Model Generatie (het Canvas) kan een organisatie haar eigen business­model doorlichten en verrijken.
In de workshop proeven we aan verschillende stappen van het model. Wie zijn onze klanten en welke klantsegmenten moeten we onderscheiden? Waar is die klant (of dat segment) naar op zoek? Wat is dan onze waarde­propositie? Dus welke oplossing gaan wij bieden die klanten zo waardevol vinden dat zij ze willen kopen of afnemen?
Ook in non-profit organisaties is deze manier om de klant van invloed te laten zijn op het werk goed toe te passen.
Borgen

Nieuwsuur zondagavond.
De Nederlandse delegatie in het Europees parlement is minimaal van kleur verschoten. Een enkele commenta­tor meldt iets zinnigs over Euro­pese samenwerking. Verder erg weinig inhoud.
D’66 wint en Pechtold voert het over­winnings­woord. Zijn Euro­pese lijsttrekker Sophie in 't Veld staat een meter achter hem en zwijgt.
Nee, dan Borgen. Daar maken verkiezingen echt verschil.
Je krijgt alle persoonlijke en politieke overwegingen van de kandidaten. En zo’n achtergrond­positie zou Brigitte Nyborg nooit accepteren. Ik stem op Borgen.
Dorien de Wit - 26 mei
twitter: @DoriendW