NieuwsMeer informatie

Dick Termond

dicktermond@beuk.nlHandboek Moderne medezeggenschap

Dick Termond is al jaren bevlogen bezig om de medezeggenschap te vernieuwen. Recentelijk schreef hij het Handboek Moderne medezeggenschap, waarmee OR-leden zelf stap voor stap kunnen werken aan een medezeggenschap zoals zij die in hun organisatie willen hebben: minder gericht op WOR-rechten en meer op zeggenschap van medewerkers in hun eigen werkpraktijk. 

Het handboek is gratis verkrijgbaar voor belangstellenden. Wie mailt, krijgt een exemplaar toegestuurd - als pdf of als e-pub.

Aanbieding handboek

Op 29 november bood Dick Termond in Café Karibu in Utrecht een gedrukte versie van het handboek aan aan Mies Wiegant, de voorzitter van de OR van Vincent van Gogh GGZ. Dit was was een van de eerste ondernemingen die met zijn begeleiding een nieuwe manier van medezeggenschap invoerden.