NieuwsSave the date: 26 oktober

Inclusie is deze keer het thema van onze jaarlijkse klantenmiddag.

Die zal plaatsvinden op donderdag 26 oktober. 

We presenteren dan de resultaten van ons praktijkonderzoek. 


Inclusie

Inclusie als leidend principe

Een stem hebben, gehoord worden, gelijkwaardigheid, dialoog, toegang en meedoen. Deze begrippen vormen een antwoord op uitsluiting, onverschilligheid, tweedeling, radicalisering en het gevoel hebben er niet toe te doen.

Als mens en als trainers en adviseurs zijn wij geïnspireerd geraakt door het idee van inclusie en hebben we behoefte die inspiratie in te zetten in ons werk. Wij komen op veel plaatsen waar we een bijdrage kunnen leveren aan inclusie: bij democratische processen in wijken en steden, in arbeidsorganisaties, bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken, bij kleine mooie initiatieven, ook buiten ons werk.
We hebben ons voorgenomen het komende jaar in ons werk en in onze onderlinge uitwisseling expliciet ruimte te nemen om inclusie te agenderen en te bevorderen in onze opdrachten.

We zouden het inspirerend vinden als we samen voorbeelden kunnen genereren waarin mensen die nu buiten de boot vallen, baat kunnen hebben bij het systeem dat we hebben. We willen op zoek naar betekenisvolle praktijken en die gezamenlijk met een intelligente discussie over het onderwerp op het podium zetten. Het kan groots en meeslepend zijn, maar we kijken ook uit naar kleine creatieve oplossingen binnen het systeem om een sfeer van welwillendheid te bevorderen.

Om dit voornemen concreet te maken hebben we een plan gemaakt:

 • We verdiepen ons in literatuur en projecten rond het concept ‘inclusie’.
  Zodat we kunnen voortgaan op wegen die door anderen al zijn geplaveid
  en ons kunnen laten inspireren door mooie ervaringen.
 • We onderzoeken en bespreken onze eigen definitie en betrokkenheid bij inclusie: in ons leven, in onze levenshouding en in ons werk. 
 • We verkennen waar we in onze verschillende opdrachten aanknopingspunten vinden om bij te dragen aan inclusie. 
 • We gaan aan de slag en wisselen geregeld uit wat we kunnen doen,
  waar en hoe het lukt om het gesprek over inclusie te verbinden aan vragen van onze opdrachtgevers. 
 • We leren van en verdiepen onze ervaringen. We bedenken een manier om die te delen: een conferentie, een document, een blog, een film.