NieuwsMeer informatie

Annemiek Meinen

06 83 00 45 05

annemiekmeinen@beuk.nl

www.annemiekmeinen.nlIntegriteitsgame voor burgemeesters

(mei)      De Beuk heeft in samenwerking met het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters NGB en spelontwikkelaars TX-change een integriteitsgame ontwikkeld. De burgemeester krijgt een steeds belangrijkere rol als 'hoeder van de integriteit' in het lokale bestuur. Maar simpel is deze rol niet ...

integriteitsgame voor burgemeesters


In de game krijg je een situatie met integriteitsdilemma's voorgelegd waarin je als burgemeester moet bedenken hoe je wilt handelen. Het spel ontwikkelt zich,
doordat je steeds met nieuwe wendingen wordt geconfronteerd waarbij je weer een afweging moet maken.
Voordat je een beslissing neemt, kun om raad vragen bij zes adviseurs:
de kabinetschef van de Commissaris der Koning, de raadsgriffier, de wethouder,
de gemeentesecretaris, de NGB-adviseur en de jurist. Zij geven dan hun visie op de kwestie. Voor elk perspectief valt wel iets te zeggen, maar wat kies jij?
Een eenduidig antwoord is meestal niet voorhanden.
Wat bij integriteitskwesties helpt, is helder te krijgen langs welke waarden je als burgemeester wilt opereren. Vind je rechtvaardigheid belangrijk of politieke bestuurbaarheid? Sta je voor collegialiteit of voor transparantie?

De game is een onderdeel van een door De Beuk ontwikkelde training voor burgemeesterskringen. In het najaar zal Annemiek Meinen met de game aan de slag gaan in burgemeesterskringen. 

Zie ook onze pagina's Dilemmatrainingen integriteit voor lokaal bestuur en Integriteit voor alle organisaties.