BeukNieuws april 2018Dorien de Wit

Meer lezen

Zie de pagina over Teamcoaching.

Zie de pagina over Organisch ontwikkelen

Zie de pagina over Veranderkracht in organisaties.

Interprofessioneel werken en innoveren in teams


Professionals voorbij het hokjesdenken


‘Samenwerking in nieuwe praktijken’ is de ondertitel van de bundel Interprofessioneel werken en innoveren in teams die onlangs verscheen onder redactie van Vincent de Waal (Kenniscentrum Innovatie Hogeschool Utrecht). Dorien de Wit beschreef in haar hoofdstuk wat dit interprofessioneel werken vraagt van organisaties.

Verschillende professionals werken samen aan opgaven; we zien het overal. In de sociale sector is het bijna gewoon aan het worden: in wijkteams, in de zorg, rond jongeren- en ouderenproblematiek, in de preventie. Maar ook in het ruimtelijke domein: een weg aanleggen, een wijk vernieuwen, een nieuwe inrichting van straten en pleinen. Steeds schuiven mensen met andere professionele achtergronden aan en levert iedere professional een bijdrage in het oplossen van taaie vraagstukken.

Het mag vanuit de ingewikkeldheid van kwesties logisch lijken om samen te werken, in de praktijk blijkt het nog niet makkelijk om als team productief te zijn. Elkaars taal en werkwijze begrijpen en waarderen is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Vaak zijn teams bovendien zelfsturend, wat de zoektocht naar echte samenwerking met gebruikmaking van alle verschillende kwaliteiten nog uitdagender maakt. 

In Interprofessioneel werken komen thema’s aan de orde zoals innovatie in lerende organisaties, teamleren, teamleiderschap tussen aansturing en zelfsturing. In het tweede deel komen ervaringen uit nieuwe praktijken aan bod uit het hele sociale domein.

Dorien de Wit beschrijft in haar hoofdstuk dat interprofessioneel werken om organisatieverandering vraagt. Want wanneer je werk verandert, is het belangrijk dat je collega´s en leidinggevenden daar goed begrip voor hebben. Dat ondersteuning vanuit de organisatie op maat is. Dat rapportages, aansturing, voortgangsgesprekken en ICT-systemen aansluiten bij de nieuwe werkelijkheid van samenwerken. Teams met verschillende professionals uit meer organisaties hebben baat bij een organisatie-’thuisfront’ dat nieuwsgierig en flexibel is in plaats van dat nieuwe werkwijzen moeten passen in bestaande afspraken en systemen.

Interprofessioneel werken is inspirerend om te lezen: veel professionals zullen er hun nieuwe werkwereld in herkennen en zich kunnen laven aan de voorbeelden van succesvolle invoering en struikelende kinderziektes. Projectleiders, teamleiders, veranderaars en programmamanagers kunnen hun voordeel doen met inzichten, ervaringen en instrumenten uit het boek.