NieuwsMeer informatie

Dorien de Wit

06 20 13 53 28

Annemiek Meinen

06 83 00 45 05Onderzoek naar inclusie

De Beuk gaf eind 2016 opdracht aan de Management Consulting Groep van de Vrije Universiteit om onderzoek te doen naar  'inclusive consulting'. Op 19 juni presenteerden de onderzoekers hun bevindingen.

Presentatie onderzoeksresultaten over inclusie
Elise Busstra - Annemiek Meinen - Dorien de Wit - Dmitri Andronov
foto: Onno Bouwmeester

De studenten Elise Busstra en Dmitri Andronov lichtten in Het gegeven paard in Utrecht de laatste versie van hun onderzoeksverslag toe. Zij hadden hun adviesopdracht uitgevoerd als onderdeel van hun masteropleiding Management Consulting. 

Elise en Dmitri interviewden alle consultants van De Beuk Organisatieadvies en ook opdrachtgevers van De Beuk over wat zij onder inclusie verstaan, wat ze daarin moeilijk vinden en hoe het in- en buitensluiten van mensen en ideeën werkt. Ook deden ze research naar wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp en reflecteerden ze op de opdrachten van De Beuk. In bijeenkomsten met de Beuk-adviseurs bespraken zij hun bevindingen.

Het doel van het onderzoek was een weg te zoeken richting inclusiviteit, middels interventies om sociale buitensluiting en mentale uitsluiting door vooroordelen of beperkingen bespreekbaar te maken. Vanuit de VU werd het onderzoek begeleid door Onno Bouwmeester, vanuit De Beuk door Dorien de Wit en Annemiek Meinen.

Op onze Klantenmiddag op 26 oktober zullen we inhoudelijk ingaan op de resultaten van het onderzoek.