BeukNieuws april 2018
Dick Termond


Meer over medezeggenschap


Zie de algemene pagina over Medezeggenschap.

Zie de pagina over Coaching in het samenspel van OR en bestuurder.


Meer over focusgroepen

Een focusgroep is een kwalitatieve interviewtechniek met een homogeen samengestelde deelnemersgroep.

Zie de pagina over Focusgroepen.


Hoe een Gemeenschappelijke OR met één OR-lid
uit zijn as herrijst

De herfst meldt zich met een druilerige regen als ik heb afgesproken met twee leden van een gemeenschappelijke OR en hun ambtelijk secretaris. Een mooie locatie in een stadspark waar de drukte van toeristen ver weg is.

De kwestie is duidelijk: help, wij zijn nog maar met z’n tweeën en we weten niet meer zo goed wat we nog kunnen doen. Hebben we nog wel recht van bestaan?
In het gesprek dat we hebben, beloof ik dat ik hun Gemeenschappelijke OR (GeOR) in het hart van de achterban zal plaatsen, zonder dat het hen meer tijd kost of nieuwe vaardigheden van hen vergt. En belofte maakt schuld.

Ik maak een voorstel voor een aanpak en besloten wordt om focusgroepen  te organiseren over een thema dat de gehele organisatie bezighoudt: zelfsturing. Er klinken veel geluiden over, gemopper ook, maar wat vinden medewerkers er nou werkelijk van? We besluiten ook dat we de organisatie van de focusgroepen samen met de bestuurders proberen op te zetten. Wanneer zij niet betrokken worden, krijgen ze straks verslagen van een groep over een thema waar ze niet om gevraagd hebben. Dan is alle inspanning voor niets geweest. En door op deze wijze te beginnen werken we tegelijk aan het tweede thema dat deze GeOR vorm wil geven: moderne medezeggenschap.

De bestuurders zijn enthousiast en doen mee. Ook zij vragen zich af hoe de medewerkers nou denken over zelfsturing. Daarmee kunnen we beginnen aan het schrijven van de gespreksgids. Die gids zorgt ervoor dat de verschillende groepen op een vergelijkbare wijze worden geïnterviewd over de thema’s waarover we wat willen weten. De conceptgespreksgids wordt door bestuurders, GeOR en enkele medewerkers bekeken en aangepast.

De 
locaties worden gezocht, de uitnodigingen gaan de deur uit, de zaak komt op stoom. Maar dan...
Een van de twee GeOR-leden krijgt een andere baan aangeboden die hem zeer aantrekkelijk lijkt en voor we het weten, is de ‘One Woman OR’ een feit. Bovendien is de overblijfster een kersvers OR-lid. Ga er maar aan staan!
Toch besluiten we stug door te gaan, misschien zelfs wel met extra inzet:
we zullen ze eens iets laten zien!

Bijna elke focusgroep is een feest. Deelnemers worden bevraagd over thema’s die hen aangaan, er is geen discussie, maar wel veel begrip en ook oplossingen bedenken. Op de dag dat we de groepsgesprekken houden, zitten we in een prachtig pand aan een gracht, waar het natje en droogje perfect verzorgd zijn. Het ene GeOR-lid, de ambtelijk secretaris en iemand van De Beuk kijken in een apart kamertje via een tv-scherm mee hoe het interview verloopt.

De deelnemers zijn verbaasd om te horen hoe groot de verschillen zijn binnen de verschillende onderdelen, maar net zo verbaasd hoe prachtig het op veel plekken gaat met die zelfsturing. Er zijn ook wel klachten, maar die komen voort uit een krachtige en positieve bron. Aan het eind van het drie uur durende interviewgesprek hebben we een zevental succesfactoren voor het slagen van zelfsturing. Die zouden zo uit het boekje kunnen komen, maar opgediept uit de praktijk van de organisatie is het toch wat anders.

Als we het verslag van de focusgroepen bespreken, zit ik met vier onderdeel-directeuren, het hoofd HR, de voorzitter van de Raad van Bestuur, de ambtelijk secretaris en ons ene dappere OR-lid dat het gezelschap aan tafel heeft weten te krijgen. We hebben een uur. Dat is niet veel, had ik natuurlijk al bedacht, maar het moet kunnen.

Over de uitkomst heerst na afloop wel enige verbazing bij mij. Besloten is om een zogenaamd spiegelgesprek (soort vissenkom voor de kenners) te houden tussen de vier onderdeeldirecteuren, de voorzitter van de Raad van Bestuur en de deelnemers aan de focusgroepen. “We zijn verplicht hierover de dialoog met elkaar aan te gaan,” zegt de voorzitter van de RvB. Ook is besloten dat de One-woman-GeOR samen met twee onderdeeldirecteuren onder mijn begeleiding verder werkt aan de vormgeving van nieuwe medezeggenschap. Het spiegelgesprek mag ik trouwens ook begeleiden. Wat een geweldige opdracht.

Dick Termond