BeukNieuws april 2018 
Annemarie

Wat werkt goed wanneer je als gemeente  bewoners-initiatieven wilt stimuleren?  

- Zorg dat iedereen goed geïnformeerd is over aanleiding en bedoeling. Zorg voor concrete en aansprekende communicatie die aansluit bij de doelgroep(en).
- Wees duidelijk over de vraag aan bewoners en helder over taak- en rolverdeling. Wie doet wat en wie beslist?
- Ontwerp een traject dat te overzien is met een kop, een middenstuk en een staart. Zorg voor een overzichtelijke en behapbare doorlooptijd met aan het eind concrete resultaten.
- Als er kaders zijn (bijvoorbeeld een maximaal beschikbaar budget, criteria voor honorering, inhoudelijke kaders), wees daar dan duidelijk over.
- Werk inclusief, houd alle belanghebbenden aangehaakt en geïnformeerd. Niet alleen zenden, maar zorg voor momenten van wisselwerking.
- Blijf als gemeente dichtbij (volg de voortgang) en zorg voor een korte lijn met de initiatiefnemers en vice versa. Ondersteun desgevraagd met kennis, kunde en faciliteiten. Neem niet over.
- Inspireer, maar schrijf niet voor. Bewoners pakken op waar zíj warm voor lopen.
- En het helpt natuurlijk enorm wanneer je als procesbegeleider zelf enthousiast en geïnspireerd bent door het onderwerp.

Meer over participatie  


Blog Participatie en aardgasvrij leven 

Dorien de Wit schreef een blog over hoe bewoners betrokken kunnen worden bij de warmtetransitie.
Op basis van ervaring met participatieprocessen in he
t sociale en fysieke domein zijn er vier adviezen te geven. Lees deze blog.

Meer over duurzaamheid

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vroeg De Beuk voor zijn advies Doen en laten - Effectief milieubeleid door mensenkennis hoe maatschappelijke en bottom-up initiatieven kunnen bijdragen aan algemener duurzaam gedrag.
Lees meer over onze aanpak en de resultaten.

Samen werken aan duurzaamheid geeft energie!

De komende vier jaar  gaan veel colleges werk maken van klimaatmaatregelen. En dat hoeven ze niet alleen te doen. Inwoners kunnen daar prima bij helpen. Sterker nog, het lukt  niet zonder inzet en betrokkenheid van inwoners. Maar hoe krijg je zo’n proces van ‘samen aanpakken’ op gang? 
De gemeente Lansingerland vroeg Annemarie Reintjes een proces te bedenken en te begeleiden met als doel dat inwoners van de Vogelbuurt (1400 inwoners) met elkaar initiatieven uitwerken voor een duurzame wijk. Annemarie vond het een feestje om dit proces in samenwerking met een klein team van de gemeente te mogen ontwikkelen en begeleiden! Hieronder haar ervaringen.
Leestijd: 5 minuten

Aanleiding en bedoeling
De veengrond waarop de Vogelbuurt gebouwd is, klinkt in. Daardoor is de riolering verzakt; die gaat vervangen worden. In plaats van een gemengd rioolstelsel komt er een gescheiden stelsel dat ervoor zorgt dat hemelwater in de sloten terecht komt en niet naar de rioolzuivering gaat. Hierna wordt de openbare ruimte opnieuw in orde gemaakt.

De gemeenteraad van Lansingerland grijpt deze herinrichting aan als een enorme kans om, aanvullend op de herinrichting, de bewoners te vragen duurzame ideeën voor hun buurt te bedenken. Duurzame maatregelen als antwoord op de klimaatverandering én ideeën om duurzaam met elkaar samen te leven in de wijk.
Dit heet inmiddels de ‘Plus voor de wijk’. Voor deze ‘Plus’ stelt de gemeenteraad
€ 300.000,- beschikbaar. 

Initiatieven moeten in ieder geval ‘voor de wijk en door de wijk’ zijn. De gemeente helpt het proces op gang en blijft ondersteunen met faciliteiten en vakkennis. Ook het Hoogheemraadschap van Delfland en de woningcorporatie denken en doen mee. Het is een manier van werken om anders om te gaan met kansen en knelpunten die de gemeente niet alleen kan en ook niet meer alleen wil oplossen. 

Aan de slag
Annemarie ontwierp een proces met een doorlooptijd van een half jaar. De ervaring leert dat bewoners zich best een tijdje willen inzetten voor hun buurt. Een overzichtelijk traject (met een kop en een staart) en het werken aan zichtbare en concrete resultaten houden de motivatie erin.

Allereerst is in januari van dit jaar gestart is met het huis aan huis informeren van alle bewoners, zodat iedereen op de hoogte is van wat er gaat gebeuren, wat er gevraagd wordt en waarom. Twee ‘storycollectors’ gingen de wijk in om verhalen op te tekenen van een aantal bewoners voor een duurzame wijk. De aanstekelijke verhalen komen terug in de communicatie naar de wijk en op de speciaal gemaakte website www.mijnvogelbuurt.nl
Daarna volgde de fase van mobiliseren en inspireren van bewoners. Duurzame maatregelen bedenk en organiseer je meestal niet in je eentje. Door de verhalen op te halen en concreet en persoonlijk huis aan huis te communiceren met een aansprekend wijkbericht en een up-to-date website was de belangstelling van de wijk gewekt.  

Op een zaterdagmiddag in februari ontmoetten 120 bewoners elkaar in een gelegenheid in de buurt. Vakmensen van de gemeente, de huurdersvereniging, initiatiefnemers van duurzame maatregelen uit andere wijken en steden en maatschappelijke partners hadden prachtige visuele ‘moodboards’ gemaakt om mensen op ideeën te brengen en te inspireren. 

Inspiratiecafé Lansingerland

Aan inspiratie- en ideeëntafels gingen de bewoners met elkaar in gesprek en deelden ze ideeën voor het verduurzamen van hun buurt. Gespreksleiders vroegen om ‘uitstel van oordeel’ om te voorkomen dat
 prille ideeën meteen van tafel gingen vanwege allerlei beren en bezwaren. Bewoners dachten daardoor in kansen; er ontstond een hele goeie energie en het samen bouwen aan ideeën werkte aanstekelijk. Tijdens dit inspiratiecafé ontstonden negen duurzame initiatieven en genoeg aanwezigen kregen zin om ze samen uit te gaan werken. 
Bewoners gingen zich organiseren in groepen en werken nu voor 1 juni hun plannen uit. De onderwerpen variëren van een inloophuis voor de wijk, speelplekken met water en groen voor alle leeftijden, energie besparen en energie opwekken, hergebruik van regenwater, sedum op platte daken, automatische brandgangverlichting tot energiecoaches in de buurt, de wijk als vogelparadijs en een buurt(pluk/moes)tuin.

Via een nieuw wijkbericht, de website en een groot informatiebord in de wijk is de opbrengst van het inspiratiecafé breed in de wijk gedeeld. Wie dat wil, kan zich alsnog aansluiten bij een initiatiefgroep. Wijkbewoners startten zelf een facebookpagina voor onderling contact en informatie over de voortgang van de plannen.

Geen radiostiltes en inclusief werken
Om de hele wijk betrokken te houden en om te horen wat bewoners van de plannen vinden en wat ze eventueel toe willen voegen, waren er in maart een tweetal duurzame wijkwandelingen. Eén aan het eind van de middag, één aan het begin van de avond om zo veel mogelijk mensen de kans te geven deel te nemen. Er liepen 75 bewoners mee. De initiatiefnemers vertelden op locatie over hun plannen. Ideeën werden verrijkt en voorzien van support, vragen, kanttekeningen en tips. 

Verzamelen voor wijkwandeling Vogelbuurt Lansingerland

Bewoners geven aan het leuk te vinden hun medebewoners te leren kennen en plezier te beleven aan het samen plannen maken. Op onderdelen en op eigen initiatief betrekken zij organisaties op het gebied van waterhergebruik, energie en biodiversiteit bij het uitwerken van hun plannen. 

Ook de gemeente ondersteunt desgevraagd  met kennis, kunde en faciliteiten. De lijn tussen initiatiefnemers en de gemeente is heel kort, via een rechtstreeks mailadres en telefoonnummer van de projectleider. De gemeente blijft dichtbij, volgt de voortgang, komt alleen desgevraagd in actie en verzorgt via de website, wijkberichten en het publicatiebord in de wijk de communicatie naar de hele wijk om iedereen aangehaakt te houden  De uitwerking van de plannen doen de bewoners zelf, ze spreken bij elkaar in de huiskamer af.

Plannen uitwerken

In mei kunnen initiatiefgroepen ondersteuning krijgen bij het maken van presentaties van hun plannen op de website. Hoe maak je een goede pitch? Hoe kun je een filmpje maken met je telefoon? De presentaties staan in juni online en dan kunnen alle bewoners uit de Vogelbuurt van elk plan aangeven hoe zij dat waarderen. Werken aan draagvlak en support en het betrekken van medebewoners is dus ook een belangrijk aandachtspunt voor de initiatiefnemers.

Begin juli presenteren de bewoners hun plannen aan de gemeenteraad. De raad beslist vervolgens over de honorering van de plannen en de bijbehorende bedragen. Daarmee is het ‘plustraject’  na een half jaar afgerond. 
De gehonoreerde plannen krijgen een plek in de bestekken voor de vervanging van de riolering en de herinrichting.  De start van de daadwerkelijke uitvoering, het implementeren, is gepland in 2019 en duurt 1,5 à 2 jaar.