BeukNieuws,onze digitale nieuwsbrief, verschijnt enkele keren per jaar. 
Tot 2013 brachten we regelmatig een 
BeukBlad uit, dat themagewijs onderwerpen uit de dagelijkse praktijk van de adviseurs behandelde.
Vanaf 2008 schreven we over:
                                    BeukBladenDigitaal BeukBlad

• Kennis delen, horizontaal leren / • De tussenfase benutten voor organisatie-ontwikkeling: interim-management met een veranderkundige opdracht / 
• Participatief en gebiedsgericht werken tussen de oren en in de praktijk: leertraject voor de ambtelijke organisatie in Soest / • Van onderen!: betrokkenheid van medewerkers door zeggenschap laag in de organisatie / • Houvast bij veranderingen in het lokaal bestuur: samenwerking bij grote veranderopgaven / • Weerbaarheid van medewerkers vergroten voor duurzame inzetbaarheid: traject bij Zuidwester over toekomstbestendigheid
pdf BeukBlad 44 - november 2012


Ruimte en richting
 
Een goed proces is goud waard. Het zorgt voor richting en ruimte, het organiseert  commitment en nieuwsgierigheid. Iedereen kent voorbeelden, waarbij het proces vaart gaf aan een verandering of leertraject. En voorbeelden waarbij kwaliteit van resultaten en sfeer onder het nulpunt daalde. In dit BeukBlad beschrijven we voorbeelden, waar wij organisaties hielpen met een procesaanpak, gekoppeld aan een inhoudelijke doelstelling. 
pdf BeukBlad 43 - april 2012

In gesprek

Het goede gesprek voeren is lastig. Uitspraken blijven uitspraken vaag, bood-
schappen multi-interpretabel en belangrijke zaken onbesproken. Zo ontstaan stagnatie, verzet, afhaken. Als adviseur en gespreksleider streven wij naar Lerende Conversaties. In dit BeukBlad staan er voorbeelden van. Of het nu in stedenbouw, welzijn, zorg of lokaal bestuur is: we focussen op het echte gesprek. Dan ontstaat beweging en leiden gesprekken tot verdieping en betekenisgeving.
pdf BeukBlad 42 - november 2011

Verbindend

Verschillen in aanpak in stijl waren vroeger en belemmering om samen te werken. Tussen professionals, tussen organisaties. Inmiddels is de professionele wereld een ommezwaai aan het maken. Nieuwe partners in samenwerking vinden elkaar rond een complex vraagstuk en zijn gedreven daar samen een oplossing voor te ontwikkelen. Boven alles - en dat is waar De Beuk vaak om de hoek komt kijken - investeren ze in hun samenwerking. 
pdf BeukBlad 41 - mei 2011


Kracht 
We zien beweging in het sociale domein: een nieuwe zelfverzekerdheid, vertrouwen in de eigen kracht, de eigen professionaliteit. 
Juist in deze tijd van bezuinigingen en stelselwijzigingen zien mensen in het sociale domein kansen om voor zichzelf vrijheid om te handelen te creëren en om te complex geworden systemen te ontrafelen. 
pdf BeukBlad 40 - oktober 2010


Echte oplossingen
Onze opdrachtgevers vragen om ontrafelen, structureren en echte oplossingen. De Beuk trekt lessen uit de praktijk en verbindt voor bijstelling, versnelling en verbetering. 
We focussen op de professionals en relevante ontwikkelingen buiten. 
Zo ontstaan duurzame oplossingen en daadkracht. 
pdf BeukBlad 39 - mei 2010


Veranderkracht 
Vraagstukken die in de samenleving wortelen, los je niet zomaar op. 
De Beuk werkt vaak aan juist dit soort taaie vraagstukken: hoe krijg je daar schot in? Veranderkracht: precies benoemen wat er gebeurt, net zo lang zoeken tot je nieuwe ruimte vindt voor beweging, met kleine interventies aanstekelijke effecten veroorzaken.
pdf BeukBlad 38 - oktober 2009


Ruimte 
Gebiedsontwikkeling, management development trajecten en ook een lastig thema als diversiteit draaien om ruimte creëren: voor meedenken, voor anders denken. In dit BeukBlad beschrijven we hoe we dat op uiteenlopende fronten aanpakken. 
pdf BeukBlad 37 - april 2009


Civil Society 2.0 
In de Civil Society 2.0 ontwikkelen mensen digitale manieren om kennis te delen en zich te organiseren. Goede tools op internet bieden inspirerende mogelijkheden, ook voor de 'klassieke' organisaties. Hoe werkt deze nieuwe vorm van 'zelforganisatie' en waardoor is de impact op de samenleving zo groot? 
pdf BeukBlad 36 - oktober 2008


Ondernemerschap 
Ondernemerschap wordt geassocieerd met energie, lef, daadkracht en resultaat bereiken.
Mopperen verliest terrein aan aanpakken en initiatief wint het van stroperigheid.
Ondernemerschap kietelt onze hang naar innovatie en waardecreatie. 
pdf BeukBlad 35 - februari 2008Ontvang BeukNieuws

Bent u geïnteresseerd in onze digitale nieuwsbrief? Laat ons dat weten en we plaatsen u op de mailinglist voor de volgende editie.
Meld u aan via info@beuk.nl