Opdrachten bij maatschappelijke organisaties, overheden en ondernemingsraden

We 
werken zowel in het sociale als in het ruimtelijke domein.
Onze opdrachtgevers zijn vooral maatschappelijke organisaties, overheidsorganisaties en ondernemingsraden.
  • Opdrachtgevers onder maatschappelijke organisaties zijn onder meer afkomstig uit wonen, arbeid, onderwijs, zorg en welzijn, ruimte en mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking, cultuur en natuur.
  • Opdrachtgevers vanuit de overheid zijn gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk.
  • Opdrachtgevers op het gebied van medezeggenschap zijn ondernemingsraden en hun bestuurders uit onder meer zorg, zakelijke dienstverlening, kennisinstituten, overheid en bedrijfsleven.Opdrachtgevers
Bekijk de lijst van organisaties waar we de afgelopen jaren hebben gewerkt.

Lopende en recente opdrachten
Zie het overzicht van opdrachten waar we nu aan werken of die we onlangs hebben afgerond.

Voor wie we werken 


Beschrijvingen
van vraag en aanpak 
van enkele opdrachten

Burgemeesters Het Initiatief

Cocreatie IJssel-Vechtdelta

Duurzame inzetbaarheid Zuidwester

Expertmeeting Rli

Gebiedsontwikkeling Noord-Holland

Interim-management Simavi

Kadernota Participatie Zoetermeer

Kerntaken nieuwe afdeling Veiligheid

Leer- en ontwikkeltraject Participatie Soest

Leergang Interactief werken Deventer

Leerplaats Portaal: lerend veranderen in de praktijk

Nieuwe medezeggenschap Aveleijn

Nieuwe medezeggenschap Hilversum

Positionering afdeling Bestuursinformatie

Procesbegeleiding Zutphen

Programmamanagement Harderwijk

Toekomststrategie Repair Café

Training raadsleden wethouders

Wijkprogrammagarages