zomer 2017    Lopende en recente opdrachten  
Meer opdrachten

Burgemeesters Het Initiatief

Cocreatie IJssel-Vechtdelta

Duurzame inzetbaarheid Zuidwester

Expertmeeting Rli

Gebiedsontwikkeling Noord-Holland

Interim-management Simavi

Kadernota Participatie Zoetermeer

Kerntaken nieuwe afdeling Veiligheid

Leer- en ontwikkeltraject Participatie Soest

Leergang Interactief werken Deventer

Leerplaats Portaal: lerend veranderen in de praktijk

Nieuwe medezeggenschap Aveleijn

Nieuwe medezeggenschap Hilversum

Positionering afdeling Bestuursinformatie

Procesbegeleiding Zutphen

Programmamanagement Harderwijk

Toekomststrategie Repair Café

Training raadsleden wethouders

Wijkprogrammagarages

 
Adinda Bremer 
Adinda Bremer

 
 • Is naar een internationale conferentie Experiential Outdoor Education geweest om zich weer te scherpen en vullen.
 • Faciliteert bij Nestlé storytelling in het Engels aan Nederlanders - een extra vertaalslag.
 • Leert drogisten hun artikelen lezenswaardig te maken - leuk voor lezers en schrijvers.
 • Coacht techneuten-laboranten als ze in beslag genomen worden door millimeterapparatuur en zieke mensen - een combi die nergens scheef mag gaan.
 • Werkt samen met Beukcollega’s van Domburg tot Vinkeveen, doorgaans met Teamontwikkeling als bijdrage.
 
 
Annemarie Reintjes 
Annemarie Reintjes
 
 • Is adviseur voor de vernieuwing van de participatie in Utrecht.
 • Is ontwikkelaar en procesbegeleider van de 'versnellingsaanpak' in Utrecht Overvecht, een aanpak met focus en versnelling in vervolg op de krachtwijkenaanpak.
 • Is adviseur van een vertrouwenscommissie voor burgemeestersselectie. Zij heeft de bevolking betrokken bij het opstellen van het functieprofiel en de commissie begeleid in de voorbereiding op de selectiegesprekken.
 • Traint bewonersondersteuners in Amsterdam in programmatisch werken.
 • Is onafhankelijk gespreksleider bij de planvorming met belanghebbenden voor de herinrichting van de Voorstraat/Wittevrouwenstraat in Utrecht.
 
 
Annemiek Meinen
Annemiek Meinen
 
 • Start weer een nieuwe leergang voor twaalf beginnende burgemeesters, Het Initiatief, in opdracht van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.
 • Is onafhankelijk voorzitter van het bestuursplatform van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die genomineerd is als Unesco Werelderfgoed.
 • Verzorgt een leergang voor twee teams van de provincie Utrecht over procesmanagement.
 • Traint samen met Annemarie Reintjes een vertrouwenscommissie in hun zoektocht naar een nieuwe burgemeester.
 • Coacht diverse bestuurders.
 • Verzorgt workshops Integriteit voor nieuwe medewerkers van de gemeente Den Bosch.
 
 
Bernard Jan de Groot
Bernard Jan de Groot
 
 • Geeft alle net gekozen ondernemingsraden van Amarant een starttraining.
 • Organiseert samen met het CNV op 6 juli voor ondernemingsraden in de financiële dienstverlening een workshop over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
 • Maakt een aantal filmpjes over Inclusie voor de website van De Beuk.
 • Geeft samen met Adinda Bremer een teambuildingstraining aan de ondernemingsraad van Marsh.
 
 
Dick Termond
Dick Termond
 
 • Doet onderzoek bij CAM IT Solutions naar de bij de organisatie passende medezeggenschap met directie, medewerkers en focusgroepen. 
 • Doet samen met directie en HR groot onderhoud aan de vorig jaar gestarte medezeggenschap op basis van waarden bij De Winter Logistics. 
 • Gaat voor Reed Elsevier op zoek naar een antwoord op de vraag: waarom willen we medezeggenschap? 
 • Zit bij Artis in de afsluitende fase van de feitelijke introductie van waardegedreven medezeggenschap. 
 • Zijn bureau heeft per 1 mei een nieuwe naam: Plan W. 
 
 
Dorien de Wit
Dorien de Wit
 
 • Begeleidt ‘heidagen’ met managementteams of hele (project)organisaties. Rode draad: wat bindt ons, wat is ons gedeelde verhaal, hoe vertalen we onze missie naar het werk van alledag? Voorbeelden: Directie Deltaprogramma Rijn en Maas, Alrijne Apotheek, Stuurgroep Green Livelihoods Alliance.
 • Treedt op als dagvoorzitter bij conferenties, zoals Deltametropool Debat, Groene Hart Perspectief, gezondheidsbevordering vanuit Kind-perspectief (GGD).
 • Adviseert over en begeleidt organisatieontwikkeling en samenwerking, onder meer bij FNV, Alliantie Shared Resources Joint Solutions, NOVEC.
 • Adviseert over communicatie en participatie en begeleidt interactieve sessies met stakeholders, o.a. voor coöperatie Mitros, Gemeente Utrecht en Klimaatverbond.
 
 
Tom Leest
 
 • Gaf een vervolgtraining aan de ondernemingsraad van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek.
 • Is adviseur Omgeving voor het project A16 Rotterdam van Rijkswaterstaat.
 • Treedt op als gespreksleider tijdens een bijeenkomst van Provinciale Staten Zuid-Holland over een groot Outletcenter in Zoetermeer.
 • Coacht enkele raadsleden van de gemeente Nissewaard op het vlak van debatteren.
 • Is voor de Metropoolregio (MRDH) omgevingsmanager in het projectteam van het MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag.
 
 
Wilma Ruis
Wilma Ruis
 
 • Begeleidt de OR van Zuidwester bij het adviestraject over het herstructureren van de ondersteunende dienst.
 • Werkt samen met de bestuurder, de OR en medewerkers van SWZ Zorg aan een sociaal kader dat past bij zelforganisatie.
 • Onderzoekt met de OR van Humanitas DMH een medezeggenschaps-structuur met ruimte voor participatie voor alle medewerkers.
 • Bouwt samen met de buurtbewoners aan de ontmoetingstuin in Rotterdam Charlois.