voorjaar 2018    Lopende en recente opdrachten  
Meer opdrachten

Burgemeesters Het Initiatief

Cocreatie IJssel-Vechtdelta

Duurzame inzetbaarheid Zuidwester

Expertmeeting Rli

Gebiedsontwikkeling Noord-Holland

Interim-management Simavi

Kadernota Participatie Zoetermeer

Kerntaken nieuwe afdeling Veiligheid

Leer- en ontwikkeltraject Participatie Soest

Leergang Interactief werken Deventer

Leerplaats Portaal: lerend veranderen in de praktijk

Nieuwe medezeggenschap Aveleijn

Nieuwe medezeggenschap Hilversum

Positionering afdeling Bestuursinformatie

Procesbegeleiding Zutphen

Programmamanagement Harderwijk

Toekomststrategie Repair Café

Training raadsleden wethouders

Wijkprogrammagarages

 
Adinda Bremer 
Adinda Bremer

 
 • verzorgt workshops voor medewerkers van een grote netwerkorganisatie waar medezeggenschap zinvol meedenkt als de zeggenschap zich over de teams verspreidt;
 • verheugt zich op vier dagen Litouwen voor een internationale conferentie Experiential Outdoor Education om zich weer te scherpen;
 • helpt medezeggenschap om naar dialoog te komen met medewerkers jonger dan 25 jaar: beeld, animatie en vlot reageren.
 
 
Annemarie Reintjes 
Annemarie Reintjes
 
 • ontwierp en begeleidt voor de gemeente Lansingerland een proces waarbij bewoners plannen voor een duurzame wijk ontwikkelen; 
 • reflecteerde met raadsleden, bewoners en ambtenaren in de gemeente Leusden op hun werkwijze/filosofie ‘Samenleving Voorop’; 
 • begeleidt samen met Annemiek Meinen voor de gemeente Den Bosch een ontwikkeltraject ‘bestuurlijk adviseren’ voor ambtelijk adviseurs, met veel aandacht voor communicatieve vaardigheden, tegenspraak, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, inlevingsvermogen, rolbewustzijn en dienend leiderschap; 
 • verzorgt voor de gemeente Utrecht regelmatig gespreksleiding tijdens bewonersavonden (Overvecht Gasloos, de herinrichting van cruciale doorgangsstraten, wijkopgave Noordwest) en training voor ambtenaren op het gebied van programmamanagement en procesbegeleiding (Versnelling Overvecht). 
 
 
Annemiek Meinen
Annemiek Meinen
 
 • begeleidt samen met Annemarie Reintjes voor de gemeente Den Bosch een ontwikkeltraject ‘bestuurlijk adviseren’ voor ambtelijk adviseurs; door samen te reflecteren en te leren, onderzoeken zij wat helpt en nodig is in het bestuurlijk-ambtelijke samenspel; 
 • verzorgt kennismakingssessies en nadenksessies met nieuwe gemeenteraden over hun verschillende rollen;
 • begeleidt nieuwe colleges in de teamvorming;
 • verzorgt een reflectie- en leiderschapstraject voor beginnende burgemeesters. In samenwerking met het NGB start ze in mei weer een nieuw achtdaags ‘klasje’ met dertien beginnende burgemeesters.
 
 
Bernard Jan de Groot
Bernard Jan de Groot
 
 • begeleidt de arbeidsvoorwaardencommissie van Alliance Healthcare om tot een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket te komen met onder meer een training onderhandelen en inventarisatie van de belangrijkste thema’s;
 • gaf met Wilma Ruis een driedaagse training aan de nieuwe ondernemingsraden van Ardagh Glass Dongen en Moerdijk;
 • organiseerde een dag voor 60 OR-leden van de Amarant Groep over medezeggenschap in een netwerkorganisatie;
 • maakt een aantal filmpjes voor de nieuwe website van De Beuk.
 
 
Dick Termond
Dick Termond
 
 • verbetert met ondernemingsraden en bestuurders de medezeggenschap met waardegedreven medezeggenschap bij onder meer Arkin, Evean, Ministerie van Justitie en Veiligheid en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
 • werkt aan teambuilding voor een ondernemingsraad met behulp van beeldcoaching;
 • is nauw betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe website van De Beuk. 
 
 
Dorien de Wit
Dorien de Wit
 
 • werkt als strategisch adviseur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan versterking van het strategisch vermogen van de organisatie, professionalisering van programmamanagement en evaluatie van samenwerking met externe partners;
 • evalueert voor de gemeente Utrecht, onderdeel Mobiliteit,  de participatie van bewoners en andere stakeholders bij vijf projecten in de stad waar herinrichting van een of meer wegen aan de orde was;
 • ondersteunt de programmaleiding van twee strategische partnerschappen waar IUCN.nl  in werkt;
 • werkt samen met Annemiek Meinen aan inwerkprogramma’s voor gemeenteraden, onder andere voor de gemeente Rijswijk.
 

 
Ina van Diepen


 
 • deed voor een expertisecentrum allerlei beleidsschrijfwerk: redigeerde de meerjarenvisie, schreef het jaarverslag 2017, maakte van een wetenschappelijk artikel een praktijksamenvatting;
 • ontwikkelde, bouwde en beheert de website Inclusief Toezicht;
 • maakte Doel-Inspanningen-Middelen-visualisaties voor programmatisch werken in een gemeente en een woonorganisatie;
 • redigeert en herschrijft de teksten van de website van een gemeente.
 

 
Tom Leest
 
 • was gespreksleider tijdens twee verkiezingsdebatten in gemeente Montfoort;
 • verzorgde als trainer de eerste module van de cursus ‘Omgevingsmanager in Bouw & Infra’ van het Nederlands Instituut voor de Bouw;
 • werkt samen met Beukcollega’s aan startbijeenkomsten, trainingen en workshops voor nieuwe gemeenteraden, onder meer in Ermelo, Veldhoven, Beek en Hattem; 
 • houdt zich al een tijd bezig met de totstandkoming van een Romeins hardloopparcours in archeologisch park Matilo in zijn woonplaats Leiden;
 • is inmiddels beëdigd als gemeenteraadslid in Leiden.
 
 
Wilma Ruis
Wilma Ruis
 
 • brengt samen met de bestuurder en de OR van Zuidwester de medezeggenschap en de zelf organiserende teams dicht bij elkaar;
 • maakt samen met de OR, de bestuurder en medewerkers van Humanitas DMH de agenda voor zinvol werk en duurzame inzetbaarheid van je werkkracht;
 • werkt aan Charlois Speciaal, een tiendaags kunst- en cultuurfestival in juni in Rotterdam Charlois.