Het Initiatief voor burgemeesters

Adviseur in dit project

Annemiek Meinen

 

De magie van het ambt 

Uitgebracht in het voorjaar van 2013. Eigen beschouwingen geïllustreerd met citaten uit interviews met deelnemers aan Het Initiatief door de jaren heen. Thema's:
- Baas van de gemeente: statusmacht en persoonlijk gezag
- Leven in een glazen huis
- Koningin en sheriff: betrokkene bij lief & leed én handhaver
- Integriteit
- Schakelen tussen de vele rollen

De magie van het ambt biedt zittende burgemeesters een spiegel en kandidaat-burgemeesters en hun sollicitatiecommissies inspiratie en relevante gespreksonderwerpen. 
Lees meer over bestellen en downloaden van de hoofdstukken.  

NGB

De vraag

Burgemeester word je door het te zijn. De kneepjes van het burgemeestersvak leer je pas als je al geïnstalleerd bent.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters organiseert voor nieuwe burgemeesters het opleidingstraject Het Initiatief.

Het NGB heeft deze opleiding sinds begin jaren '90 in handen gegeven van De Beuk. Tweemaal per jaar start er een 'burgemeestersklasje'. 

Het Initiatief: opleidingstraject voor nieuwe burgemeesters
De aanpak

Het belangrijkste doel van Het Initiatief is dat burgemeesters in de eerste hectische periode een plek vinden waar ze hun vragen en dilemma's kunnen voorleggen, kunnen reflecteren op hun handelen, met ‘lotgenoten' de belangrijkste uitdagingen van het burgemeestersambt kunnen verkennen en kunnen leren van elkaars ervaringen.

Het Initiatief omvat vier tweedaagse bijeenkomsten. De eerste twee blokken gaan over de rollen van de burgemeester, persoonlijke stijl en imago-ontwikkeling, risico's van het vak, omgaan met de media, openbare orde en veiligheid en omgaan met crisissituaties. De inhoud van de twee laatste blokken wordt samen met de deelnemers ingevuld. Dan gaat het (naast verdieping van eerdere thema's) vaak over integriteitskwesties, samenwerking tussen gemeenten en samenspel in de driehoek raad - college - ambtelijke organisatie.

Elke cursus kent een of meer terugkomdagen en de deelnemers zetten hun contact meestal door in intervisiegroepjes.