Zuidwester 

Adviseurs in dit project

Duurzaamheid


De vraag

Zuidwester is een instelling voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, met locaties in Zeeland, Zuid-Holland en Brabant. De maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg (marktwerking, AWBZ, WMO) hebben grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Ook verandert het dagelijkse werk door de zwaardere doelgroep, de domotica en registratie-eisen. De onderneming moet zorgen dat de medewerkers kunnen meebewegen met de veranderingen.

Ondernemingsraad en Raad van Bestuur namen samen het initiatief voor een traject over duurzame inzetbaarheid en vroegen De Beuk dit te begeleiden.

Duurzame inzetbaarheid
bij Zuidwester


De aanpak

De Beuk trainde medezeggenschappers zodat zij gesprekken met groepen medewerkers konden begeleiden over wat die zelf kunnen doen om duurzaam inzetbaar te worden/blijven en wat zij daarvoor van de organisatie nodig hebben.
Zo kreeg de OR veel interessante informatie, zag de Raad van Bestuur het draagvlak en werd duurzame inzetbaarheid instellingsbreed onderwerp van gesprek. 
In de ronde met managementteams van de vier regio's werd benadrukt dat Zuidwester niet alleen moet zorgen dat de huidige medewerkers goed kunnen blijven functioneren, maar ook aantrekkelijk moet zijn voor instroom.

Het bewustwordingsproces is op gang gebracht. Het is duidelijk waarover medewerkers zich zorgen maken en wat zij ondersteunend vinden. In het advies van de OR is de belangrijkste aanbeveling om binnen de afdeling Personeelszaken een servicecentrum te starten dat niet vanuit functies en regelingen, maar vanuit behoeften en vragen van medewerkers denkt.
Ina van Diepen maakte op basis van het traject een digitale brochure.