Raad voor de leefomgeving en infrastructuur


Adviseur in dit project

Annemarie Reintjes

 

De Rli stelde een concreet en bruikbaar advies 'Duurzame gedragspatronen' op. Het bestaat uit een gedragsanalysekader en een vertaling hiervan naar een praktisch hulpmiddel, de GedragsToets. Met de GedragsToets wordt het eenvoudiger om menselijk gedrag mee te nemen in de keuze van beleidsinstrumenten, variërend van wetgeving tot het faciliteren en stimuleren van eigen initiatief van mensen.

Het advies 'Doen en laten - Effectiever milieubeleid door mensenkennis' is op 5 maart 2014 aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Het advies is te vinden op http://www.rli.nl/publicaties/2014/ advies/doen-en-laten-effectiever-milieubeleid-door-mensenkennis

Duurzaamheid

De vraag

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) wilde weten of en hoe maatschappelijke en bottom-up initiatieven kunnen bijdragen aan algemener duurzaam gedrag. Deze kennis wilde de commissie gebruiken als input voor een advies Duurzame gedragspatronen voor het kabinet en het parlement.

Om uit te vinden wat de motieven en drivers voor mensen zijn om maatschappelijke duurzaamheids­initiatieven op te zetten, vroeg de Rli aan De Beuk een expertmeeting te organiseren.

Expertmeeting en dialoogbijeenkomst Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
De aanpak

Annemarie Reintjes was procesbegeleider en voorzitter voor de expertmeeting. Zij ontwierp de werkvormen om zo'n manier dat de kennis van de deskundigen op een dynamische manier werd ontsloten, samengebracht en besproken. Annemarie was dagvoorzitter, begeleidde de onderdelen en bewaakte tijd en tempo.

Vervolgens werd een dialoogbijeenkomst georganiseerd om de tussenstand van het denken te bespreken met beleidsmakers van een drietal ministeries en om de tussenproducten te toetsen. Ook hiervoor ontwierp Annemarie de werkvormen voor het programma en was zij dagvoorzitter van de bijeenkomst.

De Rli was zeer tevreden over de rijke opbrengst waarmee de commissie het advies kon opstellen.