Groen in de Kop

Adviseur in dit project

Dorien de Wit

 

Kenmerkend in onze proces-begeleiding en -advisering:

  • zorg voor positieve, heldere en uitnodigende communicatie naar alle deelnemers in het proces
  • belangenverschillen en botsingen niet uit de weg gaan, maar goed luisteren naar verschillen en zorgen
  • investeren in eigenaarschap: atelierdeelnemers werden trekkers en eigenaars van gezamenlijke plannen voor deelgebieden
  • faciliterende gespreksleiding, die belangen verbindt en het aantrekkelijk maakt om mee te doen
  • nauwe samenwerking met de actoren op het provinciehuis, zodat ook inhoudelijk de ateliers en het proces goed werden ondersteund.

De vraag

De provincie Noord-Holland startte in september 2012 het project Groen in de Kop om het gebied van de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon economisch en landschappelijk te versterken. De provincie kon en wilde niet, zoals voorheen, de trekker en financier van alle plannen zijn. Integendeel: de provincie wilde van meet af aan een proces organiseren waarin belanghebbende en geïnteresseerde partijen actief betrokken werden, zodat zij zich mede-eigenaar zouden voelen van de te realiseren projecten.
De vraag aan De Beuk: denk mee over de inrichting van het proces en de communicatie met stakeholders en begeleid het proces. 

Vergelijkbare vraag:
Procesontwerp en begeleiding van het gebiedsproces Polder Waard Nieuwland, waar eerst het Wieringerrandmeer was bedacht, op het voormalige eiland Wieringen. In opdracht van provincie Noord-Holland en gemeente Hollands Kroon.

Gebieds­ontwikkeling
in Noord-Holland


De aanpak

Bij Groen in de Kop:
In vier ateliers maakten gemeenten, provincie en waterschap samen met semi-publieke en private ondernemingen de kansen inzichtelijk voor de ontwikkeling van groen en landschap, die het investeringsklimaat in de Kop van Noord-Holland versterken. Voor een regionaal programma dat de partijen overstijgt en verbindt, was een gezamenlijke zoektocht nodig naar de beste aanpak in een samenwerking met een nieuwe rolverdeling, ook tussen Publiek en Privaat. Het resultaat is een programma van korte termijn waarin belangrijkste opgaven staan om dit te bereiken,  welke ontwikkelstrategie nodig is (wie, wanneer, hoe) en wat er op korte termijn kan worden aangepakt.

Bij Polder Waard Nieuwland:
In dit gebiedsproces gingen we vooral ook in gesprek met mensen die vonden dat het gebied al lange tijd op slot zat. De afsluiting was een arenaconferentie waarin op basis van gezamenlijk voorwerk twee verschillende perspectieven voor het gebied werden gepresenteerd. Die werden tijdens de conferentie aangevuld en onderbouwd met argumenten; de bestuurders die later moesten beslissen, namen op de publieke tribune uit de eerste hand kennis van de belangen en overwegingen.