Interimmanagement


Adviseur in dit project

Logo Simavi - interimmanagement

De vraag

Simavi, een ontwikkelingshulp-organisatie met 45 medewerkers,
zocht tussen twee directeuren in een interim-manager. De opdracht bestond uit meer dan op de tent passen,
het ging er vooral om de organisatie voor te bereiden op en mee te nemen in de veranderende vragen en eisen.

De vraag aan De Beuk: lever een interim-manager die zorgt dat er een strategisch plan komt en dat de organisatie zelf flexibeler en zakelijker wordt.

Interim-management met veranderkundige opdracht

De aanpak

Annemiek Meinen was interim-directeur van 1 augustus 2012 tot 1 januari 2013. Kenmerkend in haar werkwijze:

  • Doelgericht: het plan van aanpak (afgestemd met MT en RvT) de focus laten bepalen
  • Coachend: het gedrag van medewerkers spiegelen in het werk zelf
  • Positief: energie en enthousiasme inbrengen, laagdrempelig zijn en participatief werken
  • Praktisch: direct verbeteren wat er te verbeteren is, obstakels weghalen
  • Procesgericht: met een systemische blik de gang van zaken analyseren.