Adviseur in dit project

Gemeente Zoetermeer

De vraag

Het college van B&W van de gemeente Zoetermeer wilde een kadernota Participatie. om zowel intern voor de medewerkers en politici als extern voor inwoners, ondernemers en het maatschappelijke middenveld duidelijkheid te creëren over wat de gemeente verstaat onder burgerparticipatie en hoe zij daarmee wil werken.
De Beuk werd gevraagd om een interactief traject dat input moest opleveren voor de kadernota

Kadernota Participatie Zoetermeer

De aanpak

Annemarie Reintjes organiseerde vier focusgroepen: intensieve en gestructureerde gesprekken met voor de gelegenheid uitgenodigde bewoners, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente Zoetermeer zelf.
De focusgroepen leverden heldere aandachtspunten voor de kadernota op, gebaseerd op waarover men bij participatie tevreden was en waarop verbeteringen mogelijk waren.

Daarna ondersteunde Annemarie het daadwerkelijke schrijven van de nota die Kadernota Samenspraak ging heten. Ook hielp ze bij het samenstellen van een praktische Samenspraakwijzer als handleiding voor de ambtenaren.