Kerntaken afd. Veiligheid


Adviseur in dit project

Logo Utrecht - kerntaken afd. Veiligheid

De vraag

Vanwege reorganisatie en bezuiniging wilde de gemeente Utrecht een nieuwe afdeling Veiligheid inrichten. Deze afdeling werd opgebouwd uit drie bestaande organisatieonderdelen.

De gemeente vroeg De Beuk om samen met de toekomstige medewerkers de kerntaken van de afdeling Veiligheid te benoemen. 
Deze gezamenlijk uitgevoerde taak moest een opmaat zijn voor de vorming van het nieuwe team.

Kerntaken voor nieuwe afdeling VeiligheidDe aanpak

De Beuk ontwierp een proces waarbij de inbreng en denkkracht van alle medewerkers die later de nieuwe afdeling zouden gaan vormen, actief werden benut. Verschillen in visie en afzonderlijke belangen kwamen expliciet op tafel en werden intensief met elkaar besproken.

Thema's als vertrouwen, houding en omgangsvormen kwamen net zo prominent aan de orde als taken, rollen, fte's en organisatie-inrichting. 
Dat leidde tot een voorstel voor een nieuwe afdeling waar de medewerkers zich in herkenden en zich aan committeerden. 
De doorlooptijd van het proces was één maand.