Adviseur in dit project

Logo Deventer - interactief werken

De vraag

De gemeente Deventer wilde een pool van medewerkers die processen kunnen begeleiden waarbij interactief werken een rol speelt. "We willen de nieuwste inzichten en kennis verwerven en leren toepassen. We willen ons bewust worden van onze krachten, talenten en leerpunten. We willen ons verder ontwikkelen om een breder handelingsrepertoire te krijgen voor het samenspel van inwoners, organisaties en overheid."

Leergang Interactief werken Deventer
De aanpak

In samenwerking met Communicatie en P&O ontwierpen Annemiek Meinen en Jeroen Haan een maatwerk leergang Procesbegeleiders van interactief werken
Het programma sluit nauw aan bij de praktijksituaties van de deelnemers, hun leervragen en hun verschillende leerstijlen.
De bijeenkomsten zijn werkplaatsen waar geoefend wordt met interactieve werkvormen en theoretische inzichten in burgerparticipatie en overheidsparticipatie worden gedeeld.
De deelnemers bereiden met de opgedane kennis hun eigen werk in de dagelijkse praktijk voor en kijken daar gezamenlijk in de leergang weer op terug.

Ook komen zaken aan bod als het voorzitten van bijeenkomsten (met een acteur), de relatie met de politiek en het gebruik van social media.