Adviseur in dit project

Woningcorporatie Portaal

De vraag

De rol van de woningcorporaties in de samenleving is aan het veranderen.
Dat vraagt van medewerkers nieuwe manieren van (samen)werken, andere competenties, vaardigheden, houding en gedrag voor het aanpakken van leefbaarheidsvraagstukken. Omdat voor deze nieuwe manier van werken geen recept bestaat, ontwikkelt Portaal de vernieuwing werkendeweg. Een ontwikkelteam van mensen van binnen en buiten de organisatie startte met een nieuwe aanpak.
Vraag aan De Beuk was vanuit verander- en organisatiekunde bij te dragen in het ontwikkelteam.

De leerplaats van Portaal:
lerend veranderen in de praktijkDe aanpak

Annemarie Reintjes van de Beuk is lid van het ontwikkelteam. Het team heeft de verandering als leerproces ingericht. Op weg naar een nieuw Portaal, aan de hand van het dagelijkse werk. De leerplaats is geen training of cursus naast het werk, maar het onderhanden werk is de leerplaats. Dáár vindt de vernieuwing plaats.

Een helder kader in de vorm van ‘de doelen en opgave van Portaal’ en de kernwaarden werken als kompas en geven richting aan de invulling van de Leerplaats.

In afstemming met het ontwikkelteam hebben medewerkers van Portaal zelf veel invloed op de organisatie en inhoud van de leerplaats. Er is veel aandacht voor eigenaarschap en persoonlijk leiderschap van de mensen die het werk ook daadwerkelijk doen. Belangrijke onderwerpen zijn anders denken, meervoudig kijken, beter en effectiever samenwerken, plezier hebben in het werk en mooie resultaten boeken in het kader van goed wonen en leefbaarheid. Op locatie hebben medewerkers leerteams gevormd en worden workshops georganiseerd. Er zijn ‘uploaddagen’ om ervaringen te delen, lessen te trekken, intervisie te volgen en vervolgstappen te bepalen.

Het veranderproces lijkt op een reis. Portaal is op weg met een bestemming voor ogen. Maar niemand is er nog geweest. Dus niemand weet exact hoe de bestemming eruit ziet of hoe de reis zal verlopen. De leerplaats is een voertuig om al lerend te werken aan het vormgeven van de nieuwe organisatie. Veranderen en leren gaan gelijk op.