Verkiezingen nieuwe MZ


Adviseurs in dit project

Nieuwe MZ Aveleijn

De vraag

Bij de zorginstelling Aveleijn in Twente waren de verkiezingen voor de ondernemingsraad aanstaande.
De huidige OR en de bestuurders wilden niet alleen zorgen dat de opgedane ervaringen en inzichten in de medezeggenschap bewaard blijven, maar ook dat de medezeggenschap kan groeien. Centraal thema was het vergroten van invloed van medewerkers op hun eigen werk.

De vraag aan De Beuk was de OR en bestuurders te begeleiden in ideeën over de medezeggenschap van de toekomst en medewerkers te enthousiasmeren voor deze nieuwe medezeggenschap en liefst hen zich kandidaat laten stellen voor de verkiezingen.

Nieuwe medezeggenschap bij AveleijnDe aanpak

Dick Termond en Annemiek Meinen hielden groepsinterviews met medewerkers. Met zes homogene groepen uit verschillende functies (zoals begeleiders, ondersteuners, managers en gedragswetenschappers) voerden zij gesprekken over wat men vond van de medezeggenschap, met wat voor onderwerpen de OR zich zou moeten bezighouden, hoe de medezeggenschap verbeterd zou kunnen worden, welke mogelijkheden men zelf zag om invloed uit te oefenen op het eigen werk en hoe dat beter kon.

De deelnemers waardeerden het initiatief zeer. OR en bestuurder haalden de belangrijkste thema's, denkrichtingen en verbetersuggesties uit de verslagen en willen die opnieuw bespreken met de leden van de interviewgroepen, in bijzijn van bestuurders, OR en kandidaten. 
Deze aanpak leverde niet alleen goed zicht op wat men van de OR verwacht, plus concrete ideeën om dat te bereiken, maar ook ontstond binnen de organisatie draagvlak voor de nieuwe medezeggenschap. Bovendien meldden zich na de interviews al direct medewerkers met belangstelling voor deelname aan de ondernemingsraad.