Medezeggenschap


Adviseur in dit project

Dick Termond

 

Lees het vermakelijke en zeer verhelderende boekje Papadag
dat de Centrale Regiegroep Hilversum uitbracht. 

Gem. Hilversum - nieuwe MZ

De vraag

Bij de gemeente Hilversum waren zowel de OR als de bestuurder ontevreden over de medezeggenschap. De vraag aan De Beuk ontstond uit een competitie. Hilversum nam deel aan de wedstrijd die De Beuk had uitgeschreven onder de titel Vernieuw de medezeggenschap blijvend.

De Beuk werd gevraagd om ondersteuning bij het ontwikkelen van een model waardoor de besluit­vormings­processen prettiger zouden verlopen en betere resultaten zouden opleveren.

Nieuwe medezeggenschap gemeente HilversumDe aanpak

Al direct bij het begin was duidelijk dat het onderlinge vertrouwen het belangrijkste thema vormde. Bouwen aan een stabiele relatie tussen OR en bestuurder was de eerste stap in het zoeken naar een model. Zonder vertrouwen in elkaar en een betere samenwerking kun je schemaatjes tekenen tot je een ons weegt, maar daar wordt het niet beter van.

Toen het eenmaal goed zat met het vertrouwen, konden we bouwen aan een medezeggenschapssysteem dat aansluit bij de organisatie en vooral bij de medewerkers.

De rol van de ondernemingsraad is fundamenteel veranderd. De OR richt zich op het bevorderen van ´het goede gesprek: hij zorgt dat partijen die het ergens over moeten hebben met elkaar, dat ook doen. De OR regelt zaken niet voor medewerkers, maar zorgt dat zij die zelf kunnen oplossen.