Bestuursinformatie gemeente Utrecht

Adviseur in dit project

Gemeente Utrecht
De vraag

De gemeente Utrecht verzelfstandigde haar afdeling Bestuursinformatie, mede vanwege reorganisatie en bezuiniging. 

De vraag aan De Beuk: organiseer krachtige denksessies over de toekomstige taken van het nieuwe interne bedrijf Bestuursinformatie, over de positionering ervan in de gemeentelijke organisatie en over mogelijkheden voor samenwerking en marktverbreding. 

Denksessies over positionering afdeling Bestuursinformatie


De aanpak

Annemarie Reintjes ontwierp een bottom up proces van twee sessies voor alle medewerkers van de afdeling Bestuursinformatie: zij weten waar ze het over hebben en bovendien gaat het om ieders toekomstige werk.
In wisselende groepen dachten de medewerkers na over toekomstige doelen, ambities en kerntaken.
Zij interviewden vertegenwoordigers van organisaties met wie zij mogelijk gaan samenwerken. In de korte procesperiode (minder dan vier weken) ontstond er in de afdeling grote overeenstemming over de richting.
De twee denksessies genereerden veel inhoudelijke houvast en er ontstond commitment bij de medewerkers op koers en inhoud.