Gemeente Zutphen

Adviseur in dit project

Annemarie Reintjes


 Lees de verslagen:
Dialoogbijeenkomst met WordCafé om de bouwstenen te verzamelen
Arenaconferentie om de varianten te bespreken 
Bijeenkomst Broederenkloostercomplex Zutphen

De vraag

De gemeente Zutphen had een projectplan gemaakt voor een cultuurcluster op de plek van het huidige Broederenklooster. Het samenbrengen van voorzieningen moet leiden tot efficiencywinst en een impuls voor cultuur, toerisme en economie. Het plan was opgesteld i.s.m. de partners die al in het Broederenklooster gehuisvest zijn.
Bij bespreking in diverse gremia oogstte het plan bijval én kritiek. Het riep veel vragen en emotie op. Zwaarwegende issues waren de inpassing van het Gideonmonument, de omvang van horeca en auditorium, de impact op de omgeving, de duurzaamheid, de investeringskosten in relatie tot de bezuinigingsopgave, de verplaatsing van een museum en de exploitatierisico's.

Het college van b&w wilde de ideeën uit de raad en de samenleving meer invloed geven op het Programma van Eisen en beoogde via varianten een breed gedragen uitwerking van het plan. Het vroeg De Beuk om daarvoor het proces te ontwerpen en te begeleiden.

Procesbegeleiding Broederenklooster Zutphen


De aanpak

Annemarie Reintjes maakte samen met de opdrachtgever een krachtenveld­analyse om de belangrijkste stakeholders en belangen in beeld te brengen.
Zij hield gesprekken met belangen­groepen en organiseerde een dialoog-bijeenkomst met de samenleving. In een WorldCafé-setting werden ideeën en meningen verzameld.
Na terugkoppeling aan de raad gaf de architect ruimtelijke vertalingen van de ‘bouwstenen', waarmee varianten ontstonden.
Vervolgens organiseerde en begeleidde Annemarie een Arenaconferentie, waarin deze varianten aan de samenleving werden gepresenteerd,  besproken en verrijkt.

De raad besloot één variant te laten uitwerken. De gemeente stelde een programma van eisen en een bedrijfsplan op. Daar stemde de raad mee in en hij ging akkoord met de kredietverstrekking. De provincie Gelderland is enthousiast over het gemeentelijke plan en stelde een forse bijdrage beschikbaar.