Adviseur in dit project

Repair Café

De vraag

Stichting Repair Café Nederland vroeg De Beuk te helpen bij het uitwerken en verscherpen van haar strategische toekomstplannen.

Repair Café  is een burgerinitiatief dat heel veel succes oogst en in rap tempo is gegroeid naar 150 lokale Repair Cafés in Nederland en nog enkele tientallen in het buitenland (VS, België, Duitsland). De uitdaging is om - in die snelle groei - haar  eigenheid te behouden en tegelijkertijd te zorgen voor een bijpassend verdienmodel. 

Toekomststrategie Repair Café
De aanpak

Futuresearch
We zijn gestart met een 'Van achter naar voren'-conferentie waarin we met de kring van meest betrokkenen via methodieken uit de futuresearch de toekomst in beeld brachten. We bedachten bij een zonnig scenario en een doemscenario wat deze toekomstsituatie zou hebben bewerkstelligd. Op basis daarvan kwamen heldere keuzes in beeld.

Digitale enquête
Alle lokale Repair Cafés ontvingen onze DigiQ waarin ze antwoord konden geven op open vragen en keuzevragen over de huidige gang van zaken en de toekomst. De 106 ingevulde vragenlijsten verwerkten we in een overzichtelijk rapport.

Focusgroep
Met een groep van 14 contactpersonen uit de lokale Repair Cafés onderzochten we de achterliggende motieven en beweegredenen bij een aantal ideeën uit de conferentie en de enquête.

Telefonische interviews
Nu we een indruk hadden van hoe direct betrokkenen bij het Repair Café denken, werd het tijd om naar buiten te kijken. We interviewden (potentiële) financiers en sponsors en initiatiefnemers van vergelijkbare burgerinitiatieven. We legden hen scenario's voor en spiegelden de analyses.

Rapportage
Tot slot verwerkten we alles in een helder advies, met aanbevelingen voor de toekomstige inrichting van de organisatie en de financiering.