Ontwikkelagenda Neerbosch-Oost

Adviseur in dit project

Gelderland
De vraag

Met het Gelderse Stedelijk Ontwikkelingsbeleid wilde de provincie Gelderland de leefbaarheid veiligstellen en verbeteren van de acht grote steden in de provincie: Apeldoorn, Arnhem,
Doetinchem, Ede, Harderwijk, Nijmegen, Tiel en Zutphen. Met GSO-gelden zijn wijkprogramma's opgezet.

De provincie vroeg De Beuk om de lopende wijkprogramma's tegen het licht te houden. De wijkprogramma's moeten actueel en adequaat blijven, ook zonder extra financiering.

 

De provincie Gelderland bracht
na afronding van het project
een boek uit over de ervaringen met wijkprogrammagarages. Download
APK van het wijkbeleid (pdf, 6 mB).

Wijkprogramma-garages in acht Gelderse steden 


De aanpak

Annemarie Reintjes en Eduard van Vloten bedachten de 'wijkprogramma-garage': een korte en krachtige check (een soort APK) die aantoont of de wijkaanpak functioneert op 'vitale onderdelen'.

Met zo veel mogelijk betrokkenen in de betreffende wijken bespraken ze vraagpunten. In 'knoppensessies' maakten ze afspraken over daadwerkelijke verbetering op korte en langere termijn. Zo werkten ze aan versteviging van wat goed gaat, aanpassing waar wenselijk en versnelling waar mogelijk.

Ina van Diepen zorgde bij de wijkprogrammagarages voor verslagen, DIMs waarin doelen-inspanningen-middelen in één oogopslag duidelijk zijn en andere communicatiemiddelen.