De Beuk: specialist in verbinden van het krachtenveld

Elke verbetering, verandering en vernieuwing vraagt om betrokkenheid van de juiste belanghebbenden. Wij brengen steeds, met de opdrachtgever,  in beeld wie nodig zijn om het doel te bereiken en betrekken die mensen en organisaties op maat.
We analyseren systeem en krachtenveld. Onze netwerken en onze verbindingskunst zorgen voor de benodigde goede gesprekken, het overbruggen van verschillen en het benutten van diversiteit. Kennis van communicatie en beïnvloeding dragen bij aan resultaten en plezier.

Waar we specialist in zijn


Onze bijzondere expertise

Stakeholdermanagement
   - Participatie
   - Gebiedsontwikkeling
Lokaal bestuur
Medezeggenschap
Communicatie
Samenwerking