Communicatie: bouw een brug naar de belangen van de ander

Hoe bereik je mensen, hoe betrek je mensen, hoe verbind je mensen met elkaar?
Dat is de vraag van veel van onze opdrachtgevers. Nooit eerder waren informatie en kennis zo toegankelijk als in deze tijd. En toch was het nooit zo moeilijk om de ontvankelijkheid van mensen voor je te winnen.

Hoe werk je met effectieve communicatie aan gedragsverandering? Hoe zet je communicatie in veranderingsprocessen met succes in?
De Beuk werkt vanuit actuele communicatie-inzichten. Centraal daarin staat de man of vrouw die weet dat zijn of haar boodschap de moeite van het vertellen waard is. 

Communicatie

Communicatie
Communicatie in de bouwsector

Bouwers, ontwerpers en projectleiders maatschappelijk vastgoed constateren in hun dagelijkse praktijk een groeiende behoefte aan communicatieve vaardigheden.

Lees het artikel in ons BeukBlad.

Communicatie met de doelgroep

Men speurt naar slimme mogelijkheden om een brug te slaan naar de belangen en behoeften van de beoogde groep mensen. Om aandacht van de ander - organisaties, burgers en werknemers - te krijgen is het belangrijk om vooral aandacht aan de ander te besteden. Wie zijn de mensen eigenlijk aan wie we ons verhaal willen vertellen? Wat zijn hun belangen, behoeften, beweegredenen?

Een gemotiveerde zender die ervoor gaat om het publiek te bereiken, maakt van de ontvanger een zender. Hij of zij verdiept zich vooral ook in de sociale context en de wensen van de ontvanger. Communicatie wordt effectief als een bezielende zender ruimte laat aan de ontvanger.