Hoe draagt communicatie bij aan het slagen van het plan?

Bij elk nieuw plan, project of traject hoort een communicatiestrategie.
 Het helpt om in een vroeg stadium vast te stellen hoe communicatie kan bijdragen aan het slagen van plan, project of traject. Pas gaan nadenken over communicatie als alle besluiten al genomen zijn, is een veel gemaakte vergissing.
Een communicatiestrategie gaat hand in hand met het ontwikkelen van een plan, project of traject. De strategie geeft antwoord op vragen als: wie moeten er geïnformeerd worden, met welke boodschappen, op welke momenten, via welke kanalen en hoe gaan we dat organiseren?
Communicatie is geen eenrichtingsverkeer: een strategie organiseert tweezijdig informatie delen, produceren en verwerken. Communicatie en participatie liggen vaak in elkaars verlengde.

Communicatie-strategie

Communicatiestrategie

Communicatiestrategie
Bouwstenen van een communicatiestrategie

Doelgroepen

 • Onderscheid aanbrengen tussen interne en externe communicatie.
 • Een krachtenveldanalyse maken en doelgroepen benoemen binnen en buiten de organisatie / het project.
 • Achterhalen wat de belangen, behoeften en beweegredenen zijn van de verschillende doelgroepen.

Kern van de boodschap

 • Bepalen welke boodschap moet landen bij de doelgroepen, zowel over de inhoud als over het proces.
 • Zorgen dat deze boodschap aansluit bij de behoeften, belangen en beweegredenen ( 'een brug slaan').

Kalender

 • De mensen / doelgroepen meenemen in de ontwikkeling van plan, project of traject: communicatie vroegtijdig starten en zorgvuldig up to date houden.
 • Een planning maken met ruimte voor het verwerken van input en suggesties uit het communicatietraject.

Kanalen

 • Aansluiten bij de manier waarop de doelgroepen hun informatie vinden en verwerken: van twitter tot koffietafel, van nieuwsbrief tot informatieavond.
 • De input en reacties die mensen leveren, via diezelfde of andere kanalen volgen en benutten.

Organisatie

 • De communicatie professioneel en zorgvuldig vormgeven: informatie moet toegankelijk, aantrekkelijk en eerlijk zijn.
 • Eén op één samenwerken met de leiding van het plan, project, traject
  om de communicatie optimaal te laten bijdragen aan een goed product
  in een krachtenveld dat het begrijpt, herkent, accepteert en wil.

Meer informatie

 Wilt u eens praten over hoe u een communicatiestrategie aanpakt?

Neem contact op met
Dorien de Wit: 06 20 13 53 28
dorien@beuk.nl

Communicatiestrategie
tenderteams

Bij aanbestedingen in de bouwsector gaat het niet alleen om technische, juridische en financiële aspecten, maar is een doordachte presentatie van groot belang.

Lees meer