Uw imago: maak het zichtbaar, maak het voelbaar

In een markt die altijd in beweging is, heeft uw organisatie een scherp profiel nodig. De Beuk helpt u bij de ontwikkeling van een imago dat zichtbaar en voelbaar is in alle verschijningsvormen van uw organisatie. Een levend  imago, dat af te lezen is aan ieder contact met de buitenwereld.
Politieke agenda's, hardnekkige sociale problemen en wijzigende klantvragen dwingen tot aanpassing van prioriteiten en beleidsvoornemens.
Welke veranderingen zijn relevant voor productontwikkeling en dienstverlening?
Een imago- en marktonderzoek levert heldere kenmerken en labels op, plus feedback over het bestaande imago. Met een imagostrategie beschikt u over een communicatie-instrument dat alle medewerkers kunnen hanteren.

Imago en impressie


ImagoGevoelswaarde

Communicatie gaat ook en vooral om emotie en gevoelswaarde.
Iemand moet niet alleen zéggen betrouwbaar te zijn, niet alleen féitelijk betrouwbaar zijn, maar vooral ook betrouwbaar vóelen! 
En niet enkel in zelf georganiseerde, maar ook in spontane situaties.


Focusgroepen

Een focusgroep is een beproefd middel om het imago te onderzoeken. Het is een kwalitatief onderzoeksinstrument waarbij op een gestructureerde manier wordt verdiept wat er achter meningen en standpunten ligt. 
Lees meer over Focusgroepen.

Impressiemanagement: besef hoe de buitenwereld u ervaart

Impressiemanagement en het benutten van kansmomenten zijn belangrijke strategische instrumenten voor organisaties. Ze helpen om de binnenkant van de organisatie tot in de buitenkant zichtbaar te maken. Goed ingezet versterken zij het imago van uw organisatie.

De eerste indruk wordt maar een keer gemaakt en is van doorslaggevende waarde. Door impressiemanagement realiseert u zich de werking van de indruk die uw organisatie en uw medewerkers maken op de buitenwereld. In het verlengde daarvan onderneemt u actie.

Imago-onderzoek: hoe zien uw klanten uw organisatie?

De start van een gedegen imago-onderzoek ligt in het inventariseren hoe belangrijke klanten uw organisatie of organisatieonderdeel momenteel zien.
Dat kan in gesprekken met klanten zelf en met uw eigen medewerkers over wat zij in hun contacten ervaren.

Als het huidige imago in kaart is gebracht, kunt u de weg naar het gewenste imago inslaan. U gaat gezamenlijk op zoek naar nieuwe, bruikbare imagobouwstenen: clusters van kenmerken die samen een actueel en dynamisch profiel van de organisatie schetsen. Dat mag geen brij worden van aantrekkelijkheden: het is belangrijk om te kiezen voor een paar sterk aansprekende eigenschappen.  

U onderzoekt het imagopotentieel van uw organisatie door de zwaktes te bespreken (eerlijk evalueren!) en uiteraard de sterktes (daar zit de meerwaarde van de emotionele betrokkenheid!). Het is een gezamenlijke exercitie naar 'fresh words' en nieuwe labels. Gedurende het zoekproces blijven de wetmatigheden van de imagowerking overeind (bijvoorbeeld 'De ontvanger is de eigenaar van je imago' of 'Doen zegt meer dan woorden').

Imagostrategie

Vervolgens organiseert u hoe iedereen in de organisatie het nieuwe imago gaat internaliseren en proactief uitdragen. Het eindresultaat van zo'n traject is een communicatie-instrument dat alle medewerkers kunnen hanteren, met uitgewerkte concepten, bruikbare labels en kernboodschappen.

Alert op kansmomenten

'Riding Piggyback' noemen de Amerikanen het: meeliften op de kansen die voorbij komen. Actualiteiten bieden kansen om overtuigend te scoren met het eigen imago. 
De Beuk helpt bij een snelle analyse van kansen en risico's.Meer informatie

Dorien de Wit
06 20 13 53 28
doriendewit@beuk.nl

Dick Termond
06 51 22 36 07
dicktermond@beuk.nl