Breinkennis: maak uw communicatie effectiever

Of mensen ontvankelijk zijn voor iemands boodschap hangt af van hun eigen gedrag en houding en van wat ze bij de ander waarnemen. Recente onderzoeken naar de werking van onze hersenen wijzen uit dat vooral onbewuste signalen bepalen hoe we ons gedragen en hoe we reageren op anderen. Met deze nieuwe breinkennis is communicatie effectiever te maken.
Communicatie is altijd gericht op beïnvloeding. Een overtuigend verhaal met goede argumenten is daarvoor niet vanzelfsprekend voldoende. 95% van ons handelen wordt bepaald door stimuli die we niet bewust waarnemen. Om de effectiviteit van uw communicatie te vergroten is het zinvol om u ook op het onbewuste te richten.
Ons brein en communicatie
Amygdala

Workshop Breinkennis

We verzorgen ook workshops over hoe ons brein werkt; hoe het ons snel en accuraat helpt, maar soms ook voor de gek houdt. Over hoe u de denksystemen 1 en 2 kunt laten werken. Over hoe u zelf priming en framing kunt toepassen en nudges en spiegelneuronen kunt inzetten.
Over hoe u rekening kunt houden met SCARF-effecten.

Priming, framing, nudges, spiegelneuronen, SCARF

De Beuk past de nieuwe kennis over het brein en de bevindingen van sociaal­psychologische onderzoeken toe in communicatiestrategieën bij veranderings­processen. Zowel binnen organisaties als voor vraagstukken in de samenleving.

We maken gebruik van verschillende invalshoeken:

  • priming: met welgekozen woorden, beelden, sfeer, geuren en smaken
    op onbewust niveau een positieve houding oproepen  
  • framing: het psychologische kader beïnvloeden waarbinnen een communicatieboodschap wordt ontvangen 
  • nudges: kleine duwtjes in de goede richting, voor verleiding tot gedragsverandering: zachte sturing in plaats van dwang 
  • spiegelneuronen: de hersencellen die maken dat we gedrag of emotie van anderen kopiëren, wat een grote rol speelt bij non-verbale communicatie (empathie) en groepsdynamische processen 
  • SCARF: het mechanisme waardoor we gevaar minimaliseren en beloning maximaliseren wanneer aspecten van Status, Certainty, Autonomy, Relatedness en Fairness in het geding zijn
  • creatief denken: vaste denkpatronen doorbreken, bewust schakelen tussen systeem 1 en systeem 2.

Bij onze aanpak gaat het om het vergroten van de ontvankelijkheid voor informatie en niet om het manipuleren van iemands mening. De breinkennis geeft een wetenschappelijke onderbouwing (psychologische processen hangen aantoonbaar samen met onbewuste fysiologische reacties) voor het belang van zorgvuldige voorbereiding van bijeenkomsten en het managen van verwachtingen.
We zorgen dat onze opdrachtgever zich als zender bewust is van het frame van de ontvanger en weet hoe daarbij aan te sluiten. Bijvoorbeeld bij verliesframing niet hameren op de toekomstige winst van het voorstel, maar eerst duidelijk maken dat de zorg gedeeld wordt.

Meer informatie

Annemiek Meinen: 06 83004505
annemiek@beuk.nl

Tom Leest: 06 52 32 00 88
tom@beuk.nl

Annemarie Reintjes: 0610558559
annemarie@beuk.nl


Quotes na een workshop

"Nuttig en van hoge kwaliteit"
"Goede balans tussen theorie en praktische voorbeelden"
"Begrijpelijk en helder"
"Ik heb handvatten gekregen hoe ik framing en priming in de praktijk kan brengen."
"Erg leerzaam en relevant"
"Heel herkenbare voorbeelden en filmfragmenten"