Lokaal Bestuur

Goed samenspel tussen raad, college en ambtenaren versterkt de bestuurskracht en dat heeft een positieve weerslag op de lokale samenleving.
De Beuk werkt veel en graag in het lokaal bestuur. We zetten er jarenlang opgebouwde gerichte expertise in en geven vorm aan één van onze belangrijkste uitgangspunten: mee bouwen aan een samenleving waarin mensen op een fatsoenlijke en respectvolle manier met elkaar en hun omgeving omgaan.

De driehoek politiek - ambtelijke organisatie - samenleving heeft te maken met veranderende verhoudingen en verwachtingen in de participatiesamenleving.

Lokaal bestuur: de ambtelijke organisatie
Op het snijvlak van organisatie en samenleving zindert het van de initiatieven. 
De Beuk traint ambtenaren in burgergericht werken met een eigen verantwoordelijkheid van inwoners voor hun leefsituatie en openbare ruimte.
We ontwikkelden 
workshops burgerparticipatieleerdagen overheidsparticipatie en sessies participatiepercussie

Lokaal bestuur: de raadsleden
De kracht van raadsleden is hun natuurlijke verbondenheid met de lokale samenleving. Raadsleden maken de afweging tussen wensen en belangen van individuele en groepen burgers en het algemene belang. We geven trainingen in kennis en vaardigheden die voor raadswerk nodig zijn, van actief luisteren en debatteren tot begrotingen lezen en kaders stellen tot integriteitsbeleid. Zie ons aanbod voor raden, fracties en raadsleden.

Lokaal bestuur: de wethouders
Wethouder is een functie, maar geen beroep. Wethouders volgen niet eerst een opleiding, maar hun specifieke verantwoordelijkheid vraagt  wel ondersteuning en intervisie. De Beuk coacht wethouders in hun positionering, professionaliteit en profilering. We zoeken met bestuurders naar de balans tussen verantwoording afleggen aan de raad en ruimte nemen voor politieke creativiteit. We geven workshops en heisessies gericht op sterke colleges, solide bestuur.

Lokaal bestuur: de burgemeester
Voor beginnende burgemeesters ontwierpen we de leergang Het Initiatief, waarin zij inzicht en vaardigheid verwerven en een intervisienetwerk met vakgenoten opzetten. We schreven hierover het boek De magie van het ambt.

Lokaal bestuur

 
Meer voor Lokaal bestuur

Beukendam in Tiel

De Beuk organiseerde voor de raad van Tiel de simulatie Beukendam over de verhuizing van het ziekenhuis. Bekijk het fotoverslag.