'Het burgemeestersklasje'

Elke nieuwe burgemeester krijgt een brief waarin de minister van Binnenlandse Zaken hem of haar aanbeveelt Het Initiatief te volgen. In opdracht van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters organiseert De Beuk dit opleidingstraject. De deelnemers noemen het zelf 'hun burgemeesterklasje'.

Het belangrijkste doel van Het Initiatief is burgemeesters in de eerste hectische periode een plek te bieden waar ze hun vragen en dilemma's kunnen voorleggen, 
de uitdagingen van het ambt kunnen verkennen, kunnen leren van elkaars ervaringen, kunnen reflecteren op hun eigen handelen in de praktijk en daarop feedback kunnen krijgen van 'lotgenoten'.

Het Initiatief: opleidingstraject voor nieuwe burgemeesters


De opbouw van Het Initiatief

Het Initiatief omvat vier tweedaagse bijeenkomsten. De eerste twee blokken gaan over de rollen van de burgemeester, persoonlijke stijl en imago-ontwikkeling, risico's van het vak, omgaan met de media, openbare orde en veiligheid en omgaan met crisissituaties. 
De inhoud van de twee laatste blokken wordt samen met de deelnemers ingevuld. Dan gaat het (naast verdieping van eerdere thema's) vaak over integriteitkwesties, samenwerking tussen gemeenten en samenspel in de driehoek raad - college - ambtelijke organisatie.

Elke cursus kent een of meer terugkomdagen en de deelnemers zetten hun contact meestal door in intervisiegroepjes.

Op 7 december 2015 zond Radio 1 in de serie De stand van het ambt
een reportage uit over een burgemeestersklasje van Het Initiatief.
Luister deze reportage hier terug.

Meer informatie

Annemiek Meinen

06 83 00 45 05
annemiek@beuk.nl


De magie van het ambt

In 2013 brachten we een boek uit met beschouwingen over cruciale burgemeestersthema's en interviews met zestien deel­nemers aan Het Initiatief.