Burgemeestersboek op basis van de praktijk

De magie van het ambt is gebaseerd op ruim 20 jaar Beuk-ervaring met het organiseren en begeleiden van een opleidingstraject voor nieuwe burgemeesters, Het Initiatief. Beuk-adviseurs schreven over vijf thema's, die cruciaal zijn voor het succes van burgemeesters. Om de bevindingen te illustreren verwerkten we interviews met zestien burgemeesters, die onlangs of jaren geleden deelnamen aan Het Initiatief. Van hen namen we naast de officiële portretfoto's ook zelfgekozen actiefoto's op. 
De magie van het ambt biedt een spiegel voor zittende burgemeesters en biedt kandidaat burgemeesters en hun sollicitatiecommissies inspiratie en relevante gespreksonderwerpen.

De magie
van het ambt

Bestellen

U kunt dit boek bestellen door 
€ 10.00 (inclusief BTW en verzendkosten) over te maken op NL97TRIO 0198061234 ten name van 
De Beuk Organisatieadvies.
Vermeld dan uw naam en het adres waar het boek naar toe gestuurd moet worden.
Aan het boek werkten mee:

De thema's

  • Veel mensen zien de burgemeester als Baas van de gemeente. Toch hebben burgemeesters weinig formele macht en moeten zij hun gezag in de praktijk verwerven. 
  • De symboolfunctie van het ambt brengt met zich mee dat burgemeesters optreden als Koningin of Sheriff en daarmee betekenis geven aan mooie en verdrietige gebeurtenissen in de gemeente. 
  • Burgemeesters en hun gezinnen wonen en werken in een Glazen huis. Zij zoeken hun eigen weg te midden van nieuwsgierigheid naar de persoon achter de ambtsdrager en gebruiken sociale media om regie te houden op de eigen beeldvorming. 
  • Bij het bewaken van de Integriteit van het lokale bestuur - een van de uitdagendste taken van de burgemeester - komt het aan op strategisch vermogen, moed en sociale intelligentie. De wet biedt slechts beperkte steun. 
  • Schakelen tussen vele rollen is wat burgemeesters de hele dag door doen. Ze zijn voorzitter, handhaver, bemiddelaar, lintjesknipper, laatste hoop en kop van jut. Voortdurend moeten burgemeesters de knop omzetten voor een geheel andere activiteit; dat vinden ze vaak juist de charme van het vak.

Downloaden

U kunt het boek als pdf-bestand downloaden, in zijn geheel of in aparte hoofdstukken.

De magie van het ambt (2,5 mB)

Het Initiatief

Baas van de gemeente 


Favoriete foto's (1,3 mB)