Integriteit: morele besluiten en dilemma's

Overheden en maatschappelijke organisaties worden aangesproken op hun integriteit. Bij besluiten nemen in het werk of de politiek ontstaat vaak een worsteling met dilemma's omdat er veel belangen mee gemoeid zijn en meestal ook morele dimensies in zitten. Een gedragscode biedt een kader, maar iedereen moet toch afgaan op het eigen morele kompas en de persoonlijke professionele afwegingen over wat in een bepaalde situatie de juiste beslissing is.

De Beuk biedt dilemmatrainingen om het morele oordeelsvermogen te scherpen. Voor raadsleden, colleges of ambtenaren. Voor een team dat in de praktijk veel met lastige kwesties te maken heeft. Of voor een organisatie die haar integriteitsbeleid krachtig en concreet wil invullen.

Integriteit


Meer lezen

Lees de blog van Annemiek over het bespreken van integriteit binnen gemeenteraden.

Lees het hoofdstuk Integriteit uit ons boek De Magie van het ambt

Meer informatie

Annemiek Meinen
06 83 00 45 05

Tom Leest

06 52 32 00 88

Annemarie Reintjes
06 10 558 559

Workshops en trainingen

We werken met de methodiek van het zevenstappenplan om morele dilemma's te ontrafelen. De deelnemers oefenen stapsgewijs met zelf ingebrachte casussen.

Ook hebben we dilemmakaarten ontwikkeld speciaal voor raadsleden, voor colleges van burgemeester en wethouders, voor ambtenaren bij gemeenten en voor ambtenaren bij provincies. De deelnemers kiezen een casus die hen aanspreekt en geven aan wat zij in een dergelijk geval zouden doen. Anderen uit hun groepje brengen dan variaties aan in de geschetste situatie en vragen net zo lang door ("Maar wat als ...?") totdat duidelijk is waar het omslagpunt ligt en welke argumenten en waarden blijkbaar doorslaggevend zijn. 

Implementatie van integriteitsbeleid 

Een training of workshop voor leidinggevenden is de start van een programma om te komen tot een organisatie waarin integer handelen een wezenskenmerk is. Andere onderdelen zijn discussies met groepen medewerkers over eigen praktijkervaringen, formulering van gemeenschappelijke waarden als basis voor de gedragscode, onderzoek naar verleidingen, structuur- en cultuurinterventies gericht op effectieve naleving en bestraffing van integriteitschendingen.