Simulatie Beukendam 02.2011

De gemeentebestuur van Tiel verdiept zich in het samenspel tussen raad en college
van B en W. Om zich te bekwamen in de spelregels, elkaars rollen te leren kennen
en vooral zich de eigen positie eigen te maken, hebben de bestuurders deelgenomen
aan de simulatie 'Beukendam' van De Beuk.

De casus: het is eind augustus, de raad is net terug van zomerreces. In de
zomerperiode is commotie ontstaan over de mogelijke verplaatsing van Medisch
Centrum Beukendam naar een locatie buiten de stad. Het vorige college zou daar al
vergaande afspraken over hebben gemaakt met de directie van het ziekenhuis.