Medezeggenschap: maatwerk ondersteuning van de OR

Medezeggenschap ofwel invloed van medewerkers op hun werk is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn (geluk zo u wilt) van de medewerkers en voor het succes van een organisatie. Medezeggenschap doet ertoe.
Maar dan wel op een manier die past bij u, bij uw OR, bij uw organisatie of bij de sector waarin u werkt.
Maatwerk dus, en in maatwerk medezeggenschap is De Beuk specialist.

Met uw OR onderzoeken we vanuit uw unieke perspectief:
• Waar moet medezeggenschap in uw organisatie over gaan?
• Waar is bij uw organisatie de betrokkenheid van de medewerkers te vinden?
• Welke kennis, kunst en kunde brengen uw OR verder?

Medezeggenschap
Medezeggenschap animatiefilmpje

Filmpje Medezeggenschap volgens De Beuk
Een animatiefilmpje over onze vier invalshoeken om met OR-en te werken. Bekijk het filmpje.
Medezeggenschap

Artikelen

In BeukBlad schreven we regelmatig over betrokkenheid van medewerkers en regelruimte op de werkvloer.

Medezeggenschap leidt tot betrokkenheid leidt tot betere resultaten.

Gezamenlijke zoektocht naar de optimale organisatie

Medezeggenschap van onderop

Ondersteuning van medezeggenschap vanuit vier invalshoeken

Advies en begeleiding

Wij helpen u bij het ontrafelen, aanpakken en oplossen van complexe vraagstukken. We begeleiden u bij het vinden en uitvoeren van een succesvolle strategie. We staan uw OR bij wanneer die een ingewikkelde advies- of instemmingsaanvraag te behandelen krijgt. Wij werken alleen met senior adviseurs. We hebben specialisten op het gebied van fusie, reorganisatie, samenwerking, communicatie, arbeidsvoorwaarden en Het Nieuwe Werken.

Training en teamontwikkeling

Onze trainers zijn zeer ervaren in het geven van cursussen om de deskundigheid van OR-leden te vergroten, zowel qua kennis als qua vaardigheden.
We beschikken over een scala aan werkvormen en hebben veel ervaring in het begeleiden van groepsprocessen, van teambuilding tot conflictbemiddeling.
In een training houden we altijd aandacht voor de strategische positie van de OR: hoe kan de OR een motor zijn in de organisatie?

Coaching in het samenspel

We coachen de OR bij het in praktijk brengen van kennis en vaardigheden uit een cursus, bij het verbeteren van de samenwerking met de bestuurder, bij vaste patronen die in de weg staan. We onderzoeken en spiegelen houdingen en gedrag op het moment dat deze zich voordoen.

Vernieuwing van medezeggenschap

Organisaties kunnen hun medezeggenschap vorm geven op een manier die past bij deze tijd en de eigen situatie. De OR kan samen met management en medewerkers onderzoeken wat in de huidige MZ-structuur goed werkt en welke verbeteringen mogelijk zijn. Ook kan de OR zelf een visie op de koers van de organisatie ontwikkelen, die met de bestuurder bespreken en dan samen nagaan welke vorm van medezeggenschap daar het beste bij past. 

OR en reorganisatie 

Ondernemingsraden vragen steeds vaker advies bij reorganisaties of maken reorganisatiekwesties tot thema bij trainingen. Wij hebben inmiddels een groot aantal zorginstellingen, overheden en bedrijven begeleid bij hun reorganisatie.

Daarbij gaat het om hoe je de nieuwe organisatie inricht (waar de OR advies over geeft) en hoe je betrokkenheid en verantwoor­de­lijkheid van medewerkers benut via medezeggenschap en participatie. 

Wij kunnen optreden als trainer of als externe adviseur voor de OR, maar ook als procesbegeleider naar een passende vorm van zeggenschap.