Advies van een expert
Wanneer de OR wordt geconfronteerd met een ingewikkeld vraagstuk of een complexe adviesaanvraag, hebben de OR-leden vaak nog weinig ervaring met het onderwerp. Soms is de benodigde kennis wel binnen de organisatie beschikbaar, maar soms is de hulp van een externe deskundige gewenst. Zoals bij
 • fusie en reorganisatie: Hoe weeg je af of de voorgestelde herstructurering de beste keus is? Waarom moet er geherstructureerd worden en wat levert dat op? Wat is het verschil tussen matrixorganisatie en lijnorganisatie?
 • arbeidsvoorwaarden: Wanneer is het zinvol als de OR gaat onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden? Zijn er valkuilen die je moet omzeilen?
 • organisatiekundige vraagstukken: Waar moeten we rekening mee houden bij het invoeren van Het Nieuwe Werken? Hoe kunnen we bezuinigen met oog voor de belangen van medewerkers? 
 • jaarrekening en begroting: Hoe breng je verband aan tussen het beschreven beleid en de vertaling daarvan in geld? Hoe beoordeel je of het financiële beleid van de organisatie deugt?
 • juridische kwesties: Is de Wet op de Ondernemingsraden wel of niet van toepassing? Hoe moet een bepaald artikel van de WOR begrepen worden?

Onze adviseurs of experts uit ons netwerk bieden de OR ondersteuning bij dit soort vragen.

Advies en begeleiding

Advies en begeleiding

Arbeidsvoorwaardenlift

Als OR een dag aan de slag met arbeidsvoorwaarden. Lift mee langs de mogelijkheden, geef het huidige pakket een Facelift en onderzoek in Participatielift per cluster arbeidsvoorwaarden welke invloed wenselijk en haalbaar is.
Lees: Arbeidsvoorwaarden.


Sociaal plan

Wilma Ruis werkte aan een sociaal plan dat rekening houdt met de maatschappelijke context. Ontslag mag alleen als er elders evenveel arbeidsplaatsen worden gecreëerd.
Lees de blog Voor elke boom
Lees ook het persbericht over een sociaal plan in cocreatie.


Begeleiding
De Beuk stopt niet op het moment dat we ons advies gegeven hebben, maar we denken met u mee over de manier waarop de OR vervolgens kan gaan handelen, over de vervolgstrategie.

Soms zijn kwesties niet alleen complex, maar liggen ze ook zo gevoelig dat de OR wel ondersteuning kan gebruiken bij de feitelijke onderhandelingen. Wij bieden die ondersteuning in verschillende gradaties:

 • onderhandelingen voorbereiden:
  De Beuk-adviseur werkt met de OR een onderhandelingsstrategie uit en oefent deze, zodat de OR voorbereid is op diverse reacties en 'onverwachte' wendingen. Hierbij kan ook overleg gevoerd worden met andere partijen, zoals de vakbonden.
 • onderhandelingen voorbereiden en begeleiden:
  De Beuk-adviseur ondersteunt niet alleen de voorbereidingen, maar is ook tijdens de onderhandelingen zelf beschikbaar voor overleg bij schorsingen.
 • onderhandelingen (mede) uitvoeren:
  De Beuk-adviseur is bij de onderhandelingen aanwezig en regisseert deze op de achtergrond als schaduwvoorzitter of treedt op als onderhandelaar met de OR.

Reorganisatie

Bij reorganisaties gaat het meestal om structuur én inhoud.
De OR speelt zowel een rol bij de nieuwe inrichting als bij het vorm geven aan een nieuwe manier van werken, met grote betrokkenheid en meer verantwoordelijkheden bij de medewerkers. 


Duurzame inzetbaarheid

Wilma Ruis adviseerde en begeleidde de OR van Zuidwester bij een traject rondom duurzame inzetbaarheid.
Lees het interview met haar in ons BeukBlad.
Bekijk de beschrijving in Opdrachten.