Ondernemingsraden: maak je ook sterk voor flexwerkers

Per 1 september 2013 is Gerdi Verbeet ambassadeur medezeggenschap en participatie. Na haar voorzitterschap van de Tweede kamer is zij daartoe aangezocht door de branchevereniging medezeggenschap BVMZ.
Verbeet wil graag het imago van medezeggenschap positief beïnvloeden en het belang van participatie in organisaties onderstrepen. En niet alleen van medewerkers met een vast contract; zij roept ondernemingsraden op om ook de vele flexwerkers en zzp'ers actief te betrekken. Zo pleit Verbeet er in een artikel in het Financieele Dagblad van 25 september 2013 voor dat OR-en een rol spelen bij cao-besprekingen, door de invloed van niet-vakbondsleden te organiseren.

Gerdi Verbeet ambassadeur medezeggenschap en participatie 

Gerdi Verbeet


Artikel Financieele Dagblad

De Beuk heeft een actieve rol bij het ambassadeurschap. Samen met Dick Onvlee van Cintea en Ger Janssen van Bureau Kalden vormen Dorien de Wit en Dick Termond de ondersteuningsgroep van ambassadeur Verbeet.

Op 18 september trad Verbeet op als spreker tijdens onze miniconferentie Flexibele werknemers in de zorg en hun OR.
Op 10 oktober werd zij geïnterviewd bij Performa/HR Live over flexibilisering van de arbeid en de rol van HR en OR.
Op 5 november was Verbeet spreker tijdens het OR Informatie congres Flexibilisering, wie betaalt de rekening?
Op 12 december was zij op uitnodiging van de SER aanwezig bij de bespreking van het jaarprogramma van de Commissie Bevordering Medezeggenschap.
De commissie heeft vernieuwing van de medezeggenschap opgenomen in het werkplan 2014. Een vraag is of dit vooral moet worden beïnvloed op macroniveau
(het afsluiten van convenanten of het verbeteren van wetgeving) of op microniveau (het bevorderen van initiatieven van onderop).
Op 13 juni was Verbeet aanwezig bij een medezeggenschapsexperiment van Siza. 

Meer informatie
Voor vragen of reacties kunt u contact opnemen met Dick Termond 
(06 51 22 36 07) of mailen naar ambassadeur@gmail.com.


Bekijk het filmportret van ambassadeur Verbeet.