Coaching om vaste patronen te doorbreken
Wanneer wij een OR coachen, gaat het meestal om het doorbreken van vastgeroeste patronen - waarvan de OR-leden en de bestuurder zich niet bewust hoeven zijn. 
Er zijn verschillende aanleidingen om ondersteuning door een coach in te roepen:

Weerbarstige praktijk

Met de OR heeft u goed op een rijtje wat er moet gebeuren en hoe u aan de slag wil, maar tussen droom en daad staat de weerbarstigheid van de praktijk in de weg. Het valt niet mee om afgesproken plannen en opgedane inzichten en vaardigheden om te zetten naar een doeltreffende aanpak.
Een coach kan de OR in de dagelijkse context wijzen op aangrijpingspunten, verbindingen leggen met gemaakte voornemens, een aanpak en competenties ter plekke inoefenen.  Een coach kan ook begeleiding bieden bij het inwerken van een nieuwe vorm van medezeggenschap, zoals een regieteam.

Coaching
in het samenspel


Coaching in het samenspel

Coaching

Samenwerking tussen bestuurder en OR

Soms hebben OR en bestuurder een moeizame relatie en kan een coach bemiddelen of aan conflicthantering doen. Maar ook bij een redelijke verstandhouding loont het om te bouwen aan een duurzaam goede samenwerking tussen OR en bestuurder. Een coach kan ingaan op:

  • inzicht in elkaars behoeften en belangen
    Wie begrijpt wat voor de ander belangrijk is of gevoelig ligt, kan daar rekening mee houden.
    Bijvoorbeeld in de veel voorkomende controverse 'slagvaardigheid versus zorgvuldigheid'. De bestuurder wil daadkracht; de OR is huiverig dat besluiten 'erdoor gejaagd' worden. De OR vindt dat hij te laat wordt geïnformeerd; de bestuurder meent dat zij alles heeft gedaan wat in haar vermogen ligt en binnen de regels heeft gehandeld. De waarheid ligt hier niet in het midden, maar in het begrip dat de partijen kunnen opbrengen voor elkaars posities.
  • vertrouwen en respect
    Een coach kan in een veilige sfeer bespreken wat deze essentiële ingrediënten voor goede samenwerking in de weg staat. Werken gebeurtenissen uit het verleden of zelfs uit de overlevering ondermijnend? Spelen er taboes of taaie tradities die openheid blokkeren?

Onderlinge samenwerking in de OR

Een OR die niet lekker als team functioneert, kan baat hebben bij een confrontatie met het eigen gedrag. Een coach observeert groepsdynamische processen en verheldert die. Coaching 'in het hier en nu' houdt de OR-leden bij wringende interacties een spiegel voor en laat hen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen aandeel. Deze aanpak levert duurzame verbetering op.


Coaching met het oortje

    De Beuk biedt synchroon coachen aan als ondersteuning van het DB van de ondernemingsraad in hun rol als groepscoach. Voorzitter en secretaris krijgen tijdens de OR-vergadering directe feedback.